Audity wewnętrzne

Audit wewnętrzny z BSI

Wewnętrzny audit przeprowadzany jest w celu poprawy wydajności firmy.

Wewnętrzny audit przeprowadzany jest w celu poprawy wydajności firmy.

Red Overlay
Audity wewnętrzne z BSI
Audity wewnętrzne
Red Overlay

Chcesz zostać auditorem wewnętrznym?

Audity wewnetrzne - identyfikacja ryzyk, nadzór procesów, poprawa wydajności

We współczesnym, szybko zmieniającym się otoczeniu biznesowym konieczne jest skuteczne wdrażanie zasad, procesów i procedur operacyjnych. Nie wystarcza to jednak, gdyż niezbędne jest również dokonywanie regularnych przeglądów i zarządzanie nadzorem w celu zapewnienia wydajnej ich realizacji. Temu właśnie służy audit wewnętrzny. 

Jedną z opcji jest zarządzanie własnymi audytami wewnętrznymi, lecz wiele organizacji decyduje się na obiektywne i niezależne audyty prowadzone przez zewnętrznych ekspertów. BSI może to ułatwić dzięki naszej usłudze audytów wewnętrznych. 

Klienci, którzy nie korzystają z usług BSI w ramach audytów certyfikacyjnych podmiotów zewnętrznych, mogą skorzystać z programu wewnętrznego audytu w swojej organizacji. Będąc globalną organizacją dysponującą specjalistami znającymi lokalne wymogi, zwyczaje i normy jesteśmy doskonałym partnerem w zarządzaniu ryzykiem i dążeniu do osiągnięcia wydajności biznesowej.   

Gears

Typy auditów wewnętrznych

Zapewniamy różnorodne audity wewnętrzne w zakresie różnych protokołów nadzoru, wymogów i norm. Typowy audyt łączy następujące elementy:

 • Kryteria nadzoru i specyficzne protokoły ustalone przez klienta
 • Wymogi związane z systemami zarządzania, np. system zarządzania jakością w oparciu o ISO 9001
 • Wymogi związane z oceną procesów
 • Wymogi niestandardowe, łączące powyższe opcje

Stworzymy program audytu zgodny z ustalonymi wcześnie kryteriami lub łączący różne wymogi zgodnie z potrzebami i wymaganiami klienta, zapewniając jednocześnie jawność i ochronę marki firmy.

Omów z nami typ audytu wewnętrznego najbardziej odpowiedniego dla danej organizacji 

Cztery etapy auditu wewnętrznego

Procesy zarządzania, kontroli i nadzoru zarządczego w firmie poddane zostaną systematycznej ocenie obejmującej następujące etapy: 

 • Etap 1. Samoocena — analiza sytuacji wyjściowej przed określeniem zakresu naszego programu
 • Etap 2. Audit — po uzgodnieniu programu auditu, nasze zespoły opracują harmonogram i przedstawią wyniki w postaci odpowiedniego raportu auditowego
 • Etap 3. Przegląd — w regularnych odstępach czasu dokonywana będzie wspólna ocena skuteczności programu w realizacji jego założeń
 • Etap 4. Stała i regularna ocena — audit jednorazowy to nie wszystko; nasz holistyczny program zostanie dostosowany do wymogów klienta w celu stałego przeglądu wyników 

Audity wewnętrzne z BSI - Korzyści

 • Uzyskaj niezależny i obiektywny przegląd
 • Nasi wykwalifikowani audytorzy mają ogromną wiedzą o różnych systemach zarządzania, ewaluacji procesów oraz dogłębną znajomość branży
 • Oszczędność czasu i pieniędzy dzięki zleceniu programu audytu wykonawcy zewnętrznemu 
 • Spójna realizacja audytów w naszej sieci międzynarodowej 
 • Lokalna wiedza i wsparcie — zapewniamy zgodność audytu z potrzebami klienta i wymogami lokalnego rynku
 • Wszechstronny program audytu — stanowimy przedłużenie Państwa zespołu

Potrzebujesz więcej informacji?

Jeśli masz dodatkowe pytania lub uwagi dotyczące naszych usług w zakresie auditów i certyfikacji systemów zarządzania, wyślij nam zapytanie online.

Zapraszamy również do dokonania bezpłatnej wyceny certyfikacji w Twojej firmie.

 

Skontaktuj się z nami wybierając odpowiedni formularz