Audit drugiej strony

Audit dostawców

Audit dostawców

Audyty dostawców i podmiotów zewnętrznych BSI. Weryfikacja. Przejrzystość. Zaufanie.

Audit dostawców i podmiotów zewnętrznych BSI. Weryfikacja.
Przejrzystość, bezstronność, zaufanie.

Red Overlay
Red Overlay

Nasza usługa audytu łańcucha dostaw (zwana również programem audytu zewnętrznego) umożliwia uzyskanie pełnej jawności działań dostawców na świecie. Nasz zespół ekspertów opracowuje program audytu dostawców zgodnie z wymogami klienta i łączy go z naszymi danymi i analizą ryzyka, zapewniając pełny audyt ryzyka we wszystkich wrażliwych operacjach łańcucha dostaw.


Rodzaje auditów dostawców

Jako inicjatorzy i audytorzy jednych z najlepiej znanych na świecie norm zarządzania, posiadamy specjalistyczną wiedzę umożliwiającą nam realizację audytów dostawców w wielu dziedzinach, które dzięki właściwemu zarządzaniu mogą zwiększyć wydajność przedsiębiorstwa i wspierać zrównoważony rozwój.
Nasi doświadczeni audytorzy krajowi mogą potwierdzić zgodność informacji biznesowych o dostawcach, stosowanych przez nich zasad i procedur z wymogami zleceniodawcy i z celami w różnorodnych dziedzinach, m.in.:

 • PAS 7000 — wstępna kwalifikacja w łańcuchu dostaw
 • C-TPAT i bezpieczeństwo łańcucha dostaw
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)
 • Ochrona środowiska, zdrowie i bezpieczeństwo (BHPiOŚ)
 • Jakość, włącznie z programami branżowymi, np. GMP/GDP
 • Bezpieczeństwo żywności
 • Minerały z krajów ogarniętych konfliktem
 • Ciągłość działania
 • FCPA
 • Przeciwdziałanie korupcji
 • Zrównoważony rozwój

Chętnie współpracujemy z klientami nad opracowaniem programu spełniającego ich potrzeby, np. audyt ustalonych wcześniej kryteriów lub połączenie normy lub wymogów branżowych z własnymi procedurami firmy. 

Zapraszamy do kontaktu z nami, aby dowiedzieć się więcej o możliwości zwiększenia trwałości łańcucha dostaw w Państwa firmie.


Jak działa program auditu dostawców BSI?

 • Analiza potrzeb: zrozumienie specyficznych wyzwań i wymogów
 • Programy auditu: opracowanie lub doskonalenie programu auditu najlepiej spełniającego wymogi klienta
 • Realizacja auditu: przeprowadzenie auditu i opracowanie raportów zawierających informacje konieczne do oceny wydajności dostawców
 • Wsparcie: narzędzia do zarządzania programem auditu i śledzenia jego skuteczności
 • Przeglądy programu: szczegółowa ocena w celu identyfikacji poprawy wyników, dzięki którym program zachowuje skuteczność

Współpraca z BSI przy audycie dostawców zapewnia informacje konieczne do lepszego zrozumienia swoich dostawców i ich działalności. Nasi doświadczeni audytorzy krajowi mogą potwierdzić, czy informacje biznesowe, zasady i procedury dostawców są zgodne z wymogami zleceniodawcy, wspierając skuteczne zarządzanie łańcuchem dostaw i ryzykiem przedsiębiorstwa.


Dlaczego warto skorzystać z usług BSI w audicie dostawców?

 • Obiektywność: niezależny i bezstronny przegląd dostawców
 • Wiedza specjalistyczna: nasi wykwalifikowani audytorzy mają ogromną wiedzą o różnych systemach zarządzania, ewaluacji procesów oraz branży
 • Globalny zasięg: spójna realizacja audytów w naszej sieci międzynarodowej
 • Lokalna wiedza i wsparcie: zapewniamy zgodność audytu z potrzebami klienta i wymogami lokalnego rynku
 • Wszechstronny program audytu: jesteśmy przedłużeniem Waszego zespołu
 • Nie tylko audyt: zapewniamy dostęp do narzędzi wspierających ograniczanie ryzyka w zarządzaniu programami audytu dostawców
 • Zaufany partner: gwarancja dla klientów, że trwałość łańcucha dostaw ma dla firmy podstawowe znaczenie

Poznaj wybrane usługi BSI

Skontaktuj się z nami wybierając odpowiedni formularz