Szkolenie Certified Information Privacy Professional CIPP

 

CIPP EZdobądź światowe uznanie jako specjalista ds. Ochrony danych dzięki szkoleniu Certified Information Privacy Professional Europe (CIPP / E). Ten dwudniowy kurs obejmuje ogólnoeuropejskie i krajowe przepisy dotyczące ochrony danych, kluczowe terminy związane z ochroną danych oraz praktyczne koncepcje dotyczące ochrony danych osobowych i transgranicznych przepływów danych.

Uzyskanie certyfikatu CIPP / E pokazuje, że masz wszechstronną wiedzę, perspektywę i zrozumienie RODO, aby zapewnić sukces w zakresie zgodności i ochrony danych w Europie - oraz skorzystać z możliwości kariery, jakie oferuje to szerokie ustawodawstwo.

Dla kogo jest to szkolenie?

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich osób, których praca związana jest z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie tych w sektorze publicznym oraz  instytucji, agencji i organów UE, w tym:

 • Inspektorzy ochrony danych
 • Prawnicy zajmujący się ochroną danych
 • Specjaliści ds. Zgodności
 • Informatorzy
 • Menedżerowie nagrań
 • Specjaliści ds. Zasobów ludzkich
 • Specjaliści ds. Ochrony danych
 • Każdy, kto wykorzystuje, przetwarza i utrzymuje dane osobowe

Czego się dowiem?

Program jest podzielony na jedenaście modułów:


Moduł 1: Przepisy dotyczące ochrony danych
Moduł 2: Dane osobowe
Moduł 3: Role i relacje kontrolerów i procesorów
Moduł 4: Przetwarzanie danych osobowych
Moduł 5: Dostarczanie informacji
Moduł 6: Prawa osób, których dane dotyczą
Moduł 7: Bezpieczeństwo lub przetwarzanie
Moduł 8: Odpowiedzialność
Moduł 9: Międzynarodowe transfery danych
Moduł 10: Nadzory i egzekwowanie
Moduł 11: Zgodność

Benefity z udziału w szkoleniu:

 • Będziesz lepiej rozumieć jurysdykcyjne prawa, przepisy i modele egzekwowania prawa, zasady i standardy
 • Poczuj się pewnie dzięki podstawowym koncepcjom i zasadom prywatności oraz wymogom prawnym dotyczącym przetwarzania i przesyłania danych
 • Zapoznaj się z kluczowymi obszarami CIPP / E wymaganymi do egzaminu
 • Będziesz miał praktyczne doświadczenie w stosowaniu koncepcji i osiągnięciu programu ochrony prywatności najlepszych praktyk
 • Zdobądź umiejętności pomagania organizacji w odporności na zarządzanie danymi osobowymi i przepływ danych między różnymi krajami

Co zawiera szkolenie?

 • 1 rok członkostwa w IAPP
 • Lunch Bufet
 • Kompleksowe notatki z kursu
 • Certyfikat uczestnictwa
 • Punkty CPD
 • * Koszty egzaminu wliczone

** ** Uwaga: Koszty egzaminu są pokrywane w ramach opłaty za to szkolenie, musisz zarezerwować egzamin za pośrednictwem strony internetowej IAPP.

UWAGA! Szkolenie odbywa się w Mediolanie!

Cena szkolenia to 2575 Euro

Cena podana w PLN, według kursu z dnia 7/02/2020

Zarejestruj się

2575 € - szkolenie 5 dniowe