Usługi weryfikacji produktu

Usługi weryfikacji produktu

Red Overlay
Usługi weryfikacji produktu
Usługi weryfikacji produktu
Red Overlay

Certyfikat weryfikacji

W odniesieniu do produktów zadeklarowanych przez producenta możemy dokonać przeglądu wszystkich informacji technicznych, w tym danych z testów, plików technicznych i raportów, po czym wydać certyfikat weryfikacji.

Prowadzenie testów we własnym zakresie przez producenta może być konieczne z następujących powodów:

  • Konieczność przestrzegania określonych regulacji lub dyrektyw, włącznie z przepisami dotyczącymi oznaczeń CE
  • Brak normy obowiązującej na rynku
  • Konieczność udowodnienia, że produkt został poddany ocenie zgodnej z określonymi wymogami