Katalog BSI VerifEye™

Katalog BSI VerifEye™

Wiedza o tym, kim są faktyczni dostawcy firmy i gdzie się znajdują stanowi zabezpieczenie firmy zleceniodawcy.

Wiedza o tym, kim są faktyczni dostawcy firmy i gdzie się znajdują stanowi zabezpieczenie firmy zleceniodawcy.

Red Overlay
Red Overlay

Dla dostawców

  • Budzenie zaufania — stanowi to dowód, że firma i jej profil istnieją faktycznie i zostały zweryfikowane, a informacje są dostępne poprzez kod QR umieszczony na certyfikacie wydanym przez BSI
  • Przewaga konkurencyjna — promocja produktów i usług w skali globalnej oraz zapewnienie szybszej analizy due diligence, kwalifikacji i preferowanego stanu dostaw
  • Oszczędność czasu i pieniędzy — wykorzystanie posiadanych już certyfikatów i uprawnień biznesowych w celu zmniejszenia konieczności prowadzenia audytów wstępnej kwalifikacji dostawców
  • Zwiększenie więzi z marką — skojarzenie marki firmy z BSI posiadającą Przywilej Królewski i znaną na świecie jako pierwszy krajowy organ normalizacyjny może zwiększyć zaufanie do marki ze strony obecnych i potencjalnych klientów

Dla nabywców i zleceniodawców

  • Zwiększenie przejrzystości — dostęp do jawnego profilu dostawcy, lokalizacji zakładu i certyfikacji
  • Ochrona marki i ograniczenie ryzyka — pozwala upewnić się, że dostawcy zostali zweryfikowani
  • Oszczędność czasu i pieniędzy — skrócenie czasu wdrażania nowych dostawców i premiowanie dostawców w katalogu za przejrzystość i stosowanie certyfikacji najwyższej klasy
  • Zarządzanie profilem dostawcy — możliwość pełnego prześledzenia bezpośrednich dostawców oraz dostawców niższego szczebla, zwiększająca trwałość łańcucha dostaw
  • Szybki i łatwy sposób sprawdzenia profilu dostawcy poprzez kod QR wyświetlony na certyfikacie