Wprowadzenie do PN-N-18001/OHSAS 18001

Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy, z wielu powodów, staje się coraz ważniejsza w programach wielu firm. Webinar ten ma na celu ukazanie tych powodów oraz zaproponowanie kilku narzędzi wspomagających poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy._