Poprawny zapis raportu audytu

Wiele cennych ustaleń audytów jest bezużytecznych z względu na złą komunikację. To e-szkolenie pozwoli Państwu wydobyć znacznie więcej z wyników audytu dostarczając narzędzi i wiedzy umożliwiających przygotowanie odpowiednio zorganizowanego raportu ukierunkowanego na działania, który przyniesie korzyści Państwu i Państwa organizacji._