Audit wewnętrzny raportu rocznego

Ten webinar ukazuje cel, istotę i korzyści płynące z wygenerowania końcowego rocznego sprawozdania za pomocą programu auditu wewnętrznego._