Szkolenia Akademii BSI | Szkolenia doskonalące

Nieustannie staramy się poszerzać ofertę szkoleń, aby spełniać oczekiwania naszych klientów. Dysponujemy obszerną ofertą szkoleniową z zakresu doskonalenia działalności, poruszającą takie zagadnienia, jak zarządzanie ryzykiem i przeprowadzanie auditów wewnętrznych, które budują przewagę rynkową związaną z wdrażaniem systemów zarządzania.

Prowadzimy kursy o Six Sigma na wszystkich poziomach. Odbywają się one w Wielkiej Brytanii, lecz oczywiście możemy zorganizować je w dowolnym miejscu na świecie. 

W najbliższych miesiącach planujemy opracować więcej szkoleń, które zaoferują firmom każdej wielkości jeszcze więcej korzyści z norm. Szkolenia podejmować będą różnorodne tematy, w tym identyfikację ryzyk i zarządzanie nimi w całej organizacji, w odniesieniu do norm i zarządzania projektowego w ramach systemów zarządzania.