Nasi auditorzy

Nasi auditorzy są ekspertami w swoich dziedzinach. Wspólnie posiadają dekady doświadczeń w różnych branżach i specjalistycznej tematyce, sami też byli zaangażowani we wdrażanie norm. To najlepsi specaliści na rynku - znają i rozumieją trudności, przed którymi najprawdopodobniej Państwo staniecie, zatem są w stanie zaproponować najlepsze, najskuteczniejsze sposoby pokonywania ich. Wielu z nich szkoliło także biegłych sprawdzających zgodność Waszej firmy z wymaganiami norm.


Personel auditorski