Dlaczego warto korzystać ze szkoleń z BSI?

Pracując z BSI, współpracujecie Państwo z organizacją operującą w świecie najwyższych standardów. Oferujemy najszerszy zakres szkoleń dotyczących norm, od wytycznych dla urządzeń medycznych, do efektywnego zarządzania energią. Nie tylko szkolimy Państwa z norm, abyście uzyskali certyfikację – bierzemy także czynny udział w tworzeniu i rozwijaniu norm, a także przeprowadzamy audyty i weryfikacje.

Korzystając z naszych szkoleń uzyskują Państwo kompleksową wiedzę ekspercką. Dokładnie wiemy, które obszary porusza audyt – i prowadzimy szkolenie tak, aby Państwo wiedzieli, co i jak ulepszać. Rozumiemy ideę zawartą w normie – tym samym łatwiej nam zaangażować i inspirować Waszych ludzi.

Dysponujemy zespołem doskonałych wykładowców na całym świecie, którzy są w stanie przekazać Państwa kadrze swoją wiedzę, techniki i narzędzia tak potrzebne, by idealnie osadzić normy w Państwa organizacji. Posiadają ogromne doświadczenie szkoleniowe i weryfikacyjne, nabyte w przeróżnych branżach.

Oni wiedzą jak przekształcić poprzez szkolenia Państwa organizację, czyli tych, którzy będą wprowadzać zmiany – oto jak zmieniamy nasze doświadczenie w Państwa wiedzę.


Nasi wykładowcy

  • Wyszkól auditorów wewnętrznych, którzy będą weryfikować zgodność z normami – tak, by wiedzą jaki ma być skutek szkolenia.
  • Wielu już jest doświadczonymi rzeczoznawcami.
  • Pracując w wielu branżach i przedsiębiorstwach, rozumieją rzeczywiste wyzwania, z którymi muszą się Państwo zmierzyć.
  • Wiedzą jak pracują ludzie i są w stanie zmienić ich nawyki narosłe przez lata.
  • Stosują zaawansowane techniki uczenia, aby inspirować i zmieniać entuzjazm w mierzalne wyniki.
  • Są wyszkoleni w komunikowaniu jak poprawiać wydajność

Jak możemy Państwu pomóc?

Summa summarum, nasi ludzie są w stanie wyszkolić Państwa ludzi – nie tylko w kwestii tego, jak osiągnąć doskonałość, ale także jak ją utrzymać i uczynić z niej podstawę do ciągłego doskonalenia.