WARUNKI LOTERII

Z okazji Nowego Roku zapraszamy do udziału w Loterii BSI.

Wystarczy tylko, że

1. Polubisz na profil na Facebooku - jeżeli już lubisz to masz o jedno zadanie mniej :) (docenimy to, że udostępnisz nasz post)

2. Odpowiesz na pytanie konkursowe w komentarzu pod postem na naszym profilu Facebook

3. Zapiszesz się na nasz Newsletter - jeżeli już jesteś wśród subskrybentów to ten krok także możesz pominąć :)

Tylko tyle wystarczy, aby wziąć udział w losowaniu atrakcyjnych prezentów.

 

Zapraszamy do udziału w Loterii!

Czekamy zatem na  zgłoszenia do 1 stycznia 2017 roku.

 

Newsletter BSI

 

REGULAMIN Loterii Noworocznej BSI

(dalej „Regulamin”)

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem promocji w formie sprzedaży premiowej o nazwie „Loteria Noworoczna”, zwanej dalej „Loterią”, jest BSI Group Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Królewskiej 16 , NIP: 107-000-64-22. zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Czas trwania Promocji obejmuje okres od 19 grudnia 2016 roku do 1 stycznia 2017, z zastrzeżeniem postanowień §3 ust. 8 Regulaminu
 3. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i c.
 4. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 §2 NAGRODY

 1. W Promocji zostanie przyznanych łącznie 10 nagród rzeczowych.

 §3 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI

 1. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osób fizycznych.
 2. Z udziału w Promocji wyłączeni są pracownicy Organizatora.
 3. Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.
 4. W celu wzięcia udziału w Promocji oraz uzyskania Nagrody Uczestnik powinien w czasie trwania Promocji:
  1. Polubić stronę profilową na Facebook'u BSI Group Polska lub już być w gronie obserwatorów
  2. Odpowiedzieć na pytanie konknursowe w komentarzu do posta loterii na profilu Facebbok
  3. Zapisać się na Newsletter BSI Group Polska ( z tego warunku wyłączeni są dotychczasowi subskrybenci)
 5. Wykonanie czynności wymienionych w ust. 4 stanowić będzie zgłoszenie Uczestnika Loterii
 6. Uczestnik może dokonać jednego zgłoszenia do udziału w Loterii Noworocznej.
 7. Ogłoszenie listy zwycięzców odbędzie się w dniu 16 stycznia 2017 na stronie internetowej Loterii.
 8. Nagroda zostanie wydana Uczestnikowi bezpośrednio po stwierdzeni, że Uczestnik dokonał prawidłowego zgłoszenia.
 9. Koszt wysyłki nagród pokrywa Organizator.

 §4 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.

WYNIKI LOTERII

Do zwycięzców Loterii Noworocznej należą

Zestaw Kalendarz Lanybook + długopis otrzymują

 1. Barbara Kłodowska
 2. Magdalena Kaczmarek
 3. Paulina Gapska
 4. Monika Salejko

Zestaw kubek termiczny + podkładka silikonowa

 1. Małgorzata Janda
 2. Rafał Tochman
 3. Monika Bochra
 4. Andrzej Wojciechowski

Zestaw kalendarz ścienny + pendrive otrzymują

 1. Edyta Widziewicz
 2. Paweł Andryańczyk

Ze zwycięzcami skontaktujemy się drogą mailową.

GRATULUJEMY!