Usługa łączonych weryfikacji. Audity kontrolne

Czy można łączyć ze sobą audity kontrolne?

Jeżeli posiadają Państwo dwa lub więcej systemów zarządzania, które trzeba zweryfikować, będziemy dążyć do skoordynowania procesów tak, aby odbyły się one w tym samym czasie, ograniczając zamieszanie i koszty administracyjne.

Nie oznacza to integracji lub jakiegokolwiek łączenia systemów – choć to możliwe, ale jest to inna opcja w ramach działalności BSI. Po prostu audity odbędą się w tym samym czasie.


Jakie są korzyści?

Usługa łączonych auditów oznacza dla Państwa:

  • ciągłość pracy firmy
  • zmniejszenie czasu pracy i kosztów administracyjnych
  • mniejszą dezorganizację w firmie
  • mniejsze przerwy w cennym czasie pracy kierownictwa wyższego szczebla.

Co pozostanie takie samo?

  • systemy zarządzania jako takie pozostaną całkowicie niezależne
  • zachowają swoje własne instrukcje i kontrolę
  • czas trwania ocen nie koniecznie zostanie zmniejszony