Certyfikacja - studia przypadku

DB Construction

Normy ISO 9001 Zarządzania Jakością oraz ISO 14001 Zarządzania Środowiskowego

DB Construction jest kluczowym graczem w branży budowlanej, koncentrującym swoją działalność na inżynierii wodnej i lądowej, pracach gruntowych, drogowych i robotach ziemnych. Dzięki uzyskaniu certyfikatu zgodności z normą ISO 9001 i ISO 14001 firma ta uzyskała 34% wzrost wynikający ze zdobycia nowych kontraktów, wzmocnienia zaufania Klientów oraz osiągnięcia większego ich zadowolenia.


Studium przypadku klienta - Sony Group UK

Program weryfikacyjny Kitemark® zmniejszenia zużycie energii

Oznakowanie BSI Kitemark dla programu ERV okazało się doskonałym sposobem, aby Sony mogło wiarygodnie zweryfikować swoją redukcję emisji dwutlenku węgla i przedstawić organom ustawodawczym jasne, niezależnie zdobyte informacje na temat zużycia energii.


Vodafone UK

ISO 22301 Zarządzanie Ciągłością Działania

Marka Vodafone UK, która jako pierwszy operator komórkowy na świecie, który uzyskał certyfikację ISO 22301, wyznacza standardy w zarządzaniu ciągłością biznesową. Certyfikacja ukazuje starania Vodafone UK w zapewnianie swym klientom najbardziej niezawodnych usług, bez względu na okoliczności. Umożliwia im także zróżnicowanie usług oraz uzyskanie przewagi konkurencyjnej, a także umożliwia spełnianie wymogów prawnych i cywilnych.


ACO

ISO 14001 Zarządzanie Środowiskowe, ISO 9001 Zarządzanie Jakością oraz OHSAS 18001 Bezpieczeństwo i higiena pracy

ACO jest światowym liderem w zakresie projektowania, rozwoju i produkcji systemów odprowadzania wody powierzchniowej. Certyfikacja zgodności z normą ISO 14001 przełożyła się na poprawę stosunków z dostawcami i Klientami, obniżenie kosztów oraz zwiększenie wydajności.


APS Group

Normy ISO 14001 Zarządzania Środowiskowego oraz ISO 9001 Zarządzania Jakością

APS Group jest wiodącą firmą drukarską, której działalność obejmuje projektowanie kreatywne, przechowywanie dokumentów i dystrybucję. Dzięki wdrożeniu ISO 9001 APS uzyskało przewagę nad konkurencją, poprawiło wyniki działalności, zmniejszyło ryzyko oraz usunęło bariery w handlu. Wdrożenie tej normy przełożyło się na oszczędność kosztów poprzez zredukowanie poboru energii i lepsze zarządzanie odpadami.


Sheffield Hallam University

ISO 50001 Zarządzanie Energią

Poprzez wdrożenie ISO 50001 i niezależny audyt zgodności przeprowadzony przez BSI, Sheffield Hallam University zmniejszył emisję dwutlenku węgla o 11%, a łączne oszczędność energii to kwotowo 10 000 GBP na miesiąc.


Capability Scotland

ISO 9001 Zarządzanie Jakością

Capability Scotland oferuje szeroki zakres usług dla osób niepełnosprawnych, pomagając im w znalezieniu zatrudnienia, kształceniu się, znalezieniu mieszkań oraz samodzielnym funkcjonowaniu. Uzyskanie certyfikatu ISO 9001 odzwierciedla wyraźne stanowisko co do jakości i stałego rozwoju - tak wewnętrznego, jak i zewnętrznego.


H+H UK Limited

ISO 9001 Zarządzanie Jakością, ISO 14001 Zarządzanie Środowiskowe, OHSAS 18001 BHP oraz PAS 99 Zarządzanie zintegrowane

H+H UK jest największym brytyjskim producentem produktów ze spienionego betonu dla budownictwa. Dzięki wdrożeniu ISO 14001 firma zmniejszyła zużycie energii, wody oraz wytwarza mniej odpadów. Certyfikacja zgodności z normami ISO 9001 oraz BS OHSAS 18001 okazała się bezcenna i jak najbardziej niezbędna do utrzymania istniejącego biznesu i udziału w przetargach.


Bracknell Forest Council

PN-N-18001/OHSAS 18001 Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Bracknell Forest Council jest jednostką odpowiedzialną za szereg obiektów rekreacyjnych i sportowych w swoim okręgu. Po wdrożeniu OHSAS 18001 Rada ograniczyła składki ubezpieczeniowe, pracownicy zyskali większą świadomość i zrozumienie problematyki bezpieczeństwa i zdrowia, a względem kluczowych obowiązków przyjęto ujednolicone podejście.