W dniach 12-15 lutego 2019 wzięliśmy udział w BUDMIE – największych targach budowlanych w tej części Europy.

Targi BUDMA, czyli Międzynarodowe Targi Budownictwa i Architektury, to jedno z najważniejszych miejsc spotkań producentów i dystrybutorów nowoczesnych technologii i materiałów budowlanych z przedstawicielami handlu, architektami, wykonawcami i inwestorami w Europie.

Targi budowlane prezentują najnowszą ofertę produktową, technologiczną i usługową blisko tysiąc firm z Polski i zagranicy. Cztery dni targów budowlanych w Poznaniu obfitują w rynkowe premiery, nowości produktowe i merytoryczne wydarzenia podejmujące najbardziej aktualną problematykę branży budowlanej, a także prezentacje, konkursy i mistrzostwa.

Polski zespół reprezentowało sześć osób, w tym Aneta Sawicka – Product Certification Sales Manager – odpowiedzialna za rozwój systemów certyfikacji wyrobów na naszym rynku. 

Wszystkim, którzy odwiedzili nasze stoisko bardzo dziękujemy. Zapraszamy do zapoznania się z naszą fotorelacją. 

Wideorelacja z Targów BUDMA 2019 w Poznaniu                                                                               


 

Kongres pożarnictwa Fire Expo od wielu lat stanowi ważny punkt spotkań branży związanej z ochroną przeciwpożarową. To znakomite miejsce do wymiany doświadczeń biznesowych, udziału w specjalistycznych panelach, a także wykładach projektantów, firm wykonawczych oraz instalatorów. W tym roku BSI zostało Diamentowym Partnerem Kongresu.

Przez cały czas trwania Fire Security Expo, na stoisku BSI goście Kongresu mieli możliwość spotkać się i porozmawiać z naszymi specjalistami. Dzięki tej obecności zawarliśmy wiele nowych relacji biznesowych i poznaliśmy wielu fascynujących ludzi, dla których branża ochrony przeciwpożarowej to nie tylko praca, ale również pasja. Bardzo nas cieszą liczne odwiedziny na naszym stoisku i duże zainteresowanie naszą ofertą wśród gości Fire Expo. Serdecznie dziękujemy za wszystkie miłe słowa i liczymy na to, że jeszcze niejednokrotnie będzie nam dane spotkać się w podobnych okolicznościach.

Polski zespół reprezentowało 5 osób, w tym Aneta Sawicka – Product Certification Sales Manager – odpowiedzialna za rozwój systemów certyfikacji wyrobów na naszym rynku. Dodatkowo gościliśmy dwóch kolegów z brytyjskiego oddziału BSI, którzy zaprezentowali nowości na rynku certyfikacyjnym.

Wszystkim, którzy odwiedzili nasze stoisko bardzo dziękujemy. Planujemy kolejne wystawy i konferencje, w których będziemy przeprowadzać wykłady i prezentować naszą ofertę w zakresie Certyfikacji Wyrobów, a w szczególności Znaku Jakości Kitemark™.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą fotorelacją z Kongresu Pożarnictwa Fire Security EXPO 2018.

 _______________________

The Fire Expo Congress has been an important meeting point for the fire protection industry for many years. This is a great place to exchange business experiences, participate in specialist panels, as well as lectures by designers, contractors and installers. This year, BSI became the Diamond Partner of the Congress.

Throughout the duration of Fire Security Expo, at the BSI stand, Congress guests had the opportunity to meet and talk to our specialists. Thanks to this presence, we have built new business relationships and met many fascinating people for whom the fire protection industry is not only a job, but also a passion. We are very pleased by the numerous visits at our stand and the great interest that BSI brought to the guests of Fire Expo. Thank you for your kind words – we hope that we will be able to meet in more often in future in that kind of friendly environment.

The Polish team was represented by 5 people, including Aneta Sawicka - Product Certification Sales Manager - responsible for the development of product certification systems on Polish market. In addition, we hosted two colleagues from the British branch of BSI, who gave speeches about new products. 

We would like to thank all those who visited our stand or listened to our lectures.We plan further exhibitions and conferences in which we present our offer in the field of Product Certification and in particular the Kitemark Quality Mark.

We invite you to watch our photo gallery from the Fire Security Congress EXPO 2018 Congress.

PL-BSI-Fire-Expo-Bob-Wells

Pierwszą z prezentacji poprowadził Bob Wells – Global Head of Personal Safety. Bob, jako szef działu certyfikacji wyrobów ochrony osobistej, jest odpowiedzialny za certyfikację systemów przeciwpożarowych, środków gaszenia pożarów, a także wszelkiego rodzaju detektorów (np. dymu i CO). Jego zadaniem było wprowadzenie wszystkich uczestników Kongresu w zakres działalności BSI oraz w historię firmy.

 


________________________

The first presentation was given by Bob Wells - Global Head of Personal Safety. Bob, as the head of the certification department for personal protective products, is responsible for the certification of fire protection systems, fire suppression measures as well as all types of detectors (e.g. smoke and CO). His task was to introduce all participants of the Congress in the scope of BSI's activities and in the company's history.

 

PL-BSI-Fire-Expo-Tolga-Sakar

 Druga prezentacja, której autorem był Tolga Sakar (Commercial Manager GAS & Electrical Products), obejmowała tematykę oświetlenia awaryjnego, a w szczególności systemów dynamicznego oświetlenia (DSS – Dinamic Signage Systems). Ten nowoczesny system ma na celu wyprowadzenie nas bezpiecznie z terenu zagrożenia. Dzięki połączeniu oznakowania z systemem alarmowym, DSS zostanie aktywowane jedynie w razie potrzeby. Stanie się przez to bardziej widoczny dla użytkowników, którzy (jak wykazały badania) są już tak przyzwyczajeni do oznakowania tradycyjnego, że prawie go nie zauważają.

______________________

The second presentation byTolga Sakar (Commercial Manager of GAS & Electrical Products), covered the subject of emergency lighting, in particular dynamic lighting systems (DSS - Dinamic Signage Systems). This modern system is intended to lead people safely out of the danger area. Thanks to the combination of signage with the alarm system, DSS will only be activated if necessary. It will become more visible to users who (as research has shown) are already so accustomed to traditional signage that they hardly notice it.

 

 

Wideorelacja z Kongresu Pożarnictwa Fire Security EXPO 2018 w Warszawie