Badanie wyrobów elektrycznych

W przypadkach, gdy usługi jednostki notyfikowanej nie są potrzebne do oznaczenia CE, BSI może zaoferować usługi badań typu jako strona trzecia wspierając wiarygodność producentów jak również poprzez usługę kompleksowej oceny dokumentacji technicznej.

BSI może przetestować produkt w akredytowanym laboratorium i jeżeli produkt będzie zgodny z wymaganiami normy IEC wówczas może wydać raport CB. Raport CB (Certification Board) wraz z towarzyszącym certyfikatem może zostać przekazany do innego Krajowego Komitetu Certyfikacyjnego(Normalizacyjnego), który z kolei może nadać własne oznaczenie certyfikacyjne korzystając z procedury uproszczonej.

BSI jest sygnatariuszem Porozumienia certyfikacyjnego CENELEC. Program CCA oferuje wzajemne uznawanie Europejskich organów certyfikacyjnych badań i bieżących kontroli produktów/produkcji wyrobów elektrycznych i elektronicznych. Niniejsza umowa jest akceptowany przez WE, EFTA i wiele innych w Europie Wschodniej.

Oznaczenie ENEC dla wyrobów elektrycznych i elektronicznych jest również dostępne przez BSI jako Kitemark® lub jako samodzielny certyfikat w zależności od wymogów rynkowych.

BSI posiada następujące wyspecjalizowane urządzenia badawcze:

 • Urządzenia IT
 • Technologia oświetleniowa
 • Elementy sterujące i okablowania
 • Komponenty elektroniczne
 • Sprzęt medyczny
 • Kable elektryczne
 • Środowiskowe
 • Produkty elektroniczne

Badania motoryzacyjne

Aby wprowadzić części do samochodów na jakikolwiek rynek na świecie muszą one wcześniej przejść badania i uzyskać homologację odpowiedniego organu. Większość krajów kładzie nacisk na dowód zgodności z krajowymi bądź międzynarodowymi normami, rozporządzeniami lub dyrektywami dotyczącymi bezpieczeństwa i/lub wpływu na środowisko. Współpracując z BSI, uzyskanie potrzebnej zgodności może być szybsze i prostsze niż to sobie można wyobrazić.

Wymagania – Homologacja na rynek europejski i brytyjski obejmuje testowanie próbek produktu oraz ocenę systemu kontroli jakości producenta aby zapewnić, że bieżąca produkcja jest w stanie sprostać stosownym wymaganiom, takim jak rozporządzenia ECE lub dyrektywy UE.

Tam gdzie liczy się doświadczenie – BSI posiada niezrównaną reputację i doświadczenie w homologowaniu części do pojazdów od ponad 30 lat. Będącym niezależnym od rządów, producentów czy stowarzyszeń handlowych, raport z badań przeprowadzanych przez BSI jest całkowicie bezstronny i gwarantuje w pełni zaufanie – bardzo istotne zagadnienie w konkurencyjnej branży producentów części samochodowych.

Miejsce kompleksowej obsługi – Producenci chcący wprowadzić na rynek europejski oświetlenie samochodowe, reflektory lub lusterka mogą skorzystać z uproszczonych homologacji przeprowadzanych przez BSI z brytyjskim VCA (Urzędem homologacji pojazdów). BSI, w trakcie procesu, współpracuje bezpośrednio z producentem w trakcie a VCA wydaje homologację międzynarodową. Ta szybka usługa zwrotna może być poszerzona o aprobaty wymagane na innych rynkach, jak rynek amerykański za pomocą Automotive Manufacturers Equipment Compliance Agency (AMECA). W branży, w które liczy się czas, BSI oferuje szybką drogę do sukcesu.

Świadczone usługi:

Aprobata VCA na oświetlenie zewnętrzne
Aprobata VCA na zewnętrzne lusterka wsteczne
Aprobata VCA na urządzenia odblaskowe
Aprobata VCA na komponenty elektroniczne i elektryczne zgodne z dyrektywą EMC 95/54
Aprobata VCA dla wyrobów ze szkła do pojazdów


Aprobaty Society of Automotive Engineers oraz Federal Motor Vehicle Safety Standards dla komponentów przeznaczonych na rynek amerykański

BSI usługi testowania wyrobów w sposób elastyczny i jest w stanie pomagać na etapie oceny przedprodukcyjnej i rozwoju nowych wyrobów. BSI inżynierowie posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie kontaktów z organami regulacyjnymi, a jednocześnie ściśle współpracuje z przemysłem na zasadach komercyjnych._

Wyroby medyczne

Od roku 1979, BSI wspiera globalny przemysł wyrobów medycznych poprzez świadczenie szerokiego zakresu badań i usług certyfikacyjnych. Wykonywane przez BSI badania urządzeń medycznych i laboratoryjnych koncentrują się na bezpieczeństwie i istotnych parametrach funkcjonowania. Program testów może być dostosowany do wybranej specyfikacji oraz podpunktów według indywidualnych potrzeb klientów.

Szeroki wachlarz usług świadczonych badań obejmuje urządzenia aktywne i pasywne. Badania obejmują testy bezpieczeństwa elektrycznego.

Partnerskie podejście BSI daje producentom i importerom możliwość omówienia wszystkich obowiązujących norm, dyrektyw dotyczących oznakowania CE oraz certyfikacji Kitemark z naszymi ekspertami dotyczących wymagań bezpieczeństwa dla urządzeń medycznych i laboratoryjnych.

Raporty badawcze i certyfikaty BSI są uznawane na całym świecie jako niezależne potwierdzenie zgodności z obowiązującymi normami i innymi specyfikacjami technicznymi, tym samym spełniają wymagania przepisów lokalnych. Wyniki badań mogą stanowić część dokumentacji technicznej wymaganej do oznakowania CE. 510 tysięcy recenzji pozwoliło eksportować wyroby do USA.

BSI może pomóc producentom w fazie badań i prac rozwojowych nad produktami. Nasze w pełni wyposażone laboratoria badawcze mogą być wykorzystane, w zależności od Państwa potrzeb, do prac rozwojowych lub kompleksowych badań zgodności.

Badania środowiskowe przeprowadzane przez BSI

Możemy przetestować Państwa wyroby w ich granicznych parametrach funkcjonowania, aby sprawdzić jak będą działać w prawdziwych warunkach ekstremów życia codziennego.

BSI przeprowadza wszechstronne i niezależne usługi badań środowiskowych dla przemysłu, indywidualnie dostosowując wymagania klienta w zakresie środowiska pomagając w programach rozwoju produktów i weryfikacji. BSI może przeprowadzić testy potwierdzające lub pełny test zatwierdzający produktów, w zakresie od pojedynczych komponentów do pełnego systemu. Takie testy powodują, że Państwa produkt uzyskuje znaczącą przewagę na konkurencją.

Typowe badania środowiskowe obejmują badania odporności na:

 • Drgania
 • Zmienność warunków klimatycznych
 • Szok termiczny
 • Udar mechaniczny
 • Korozję
 • Naświetlenie promieniami słonecznymi
 • IP - Pogoda i kurz

Wszystkie produkty niezależnie czy przemysłowe, gospodarcze lub wojskowe zostają poddane działaniom charakterystycznym dla środowisk, w których będą funkcjonować. Przed wprowadzeniem ich na rynek warto, aby Państwo wiedzieli jak będą one działać w takich warunkach. Późniejsze awarie i akcje serwisowe mogą mieć niszczący wpływ na sukces rynkowy produktów.

Możemy wykonać badania prototypów, co zmniejsza ryzyko przyszłych awarii gdy produkt zostanie już wprowadzony na rynek. Możemy stymulować warunki użytkowania i transportu, a także możemy zapewnić doradztwo w zakresie analiza trendów awarii produktu w celu udoskonalania produktu.

Badania środowiskowe można dołączyć jako część badań zgodności produktu dla oznaczeń Kitemark i CE.

Badania fotometryczne

Laboratorium oświetlenia jest jednym z pierwszych powstałych obiektów podczas otwarcia laboratoriów BSI w 1959 roku i została opracowane do przeprowadzania homologacji oświetlenie pojazdów dla Ministerstwa Transportu.

Korzystając z pomocy 22 dodatkowych laboratoriów i naszego departamentu certyfikacji zewnętrznej, BSI jest teraz w stanie oferować kompleksowe usługi dla przemysłu oświetleniowego, w tym także:

 • Pomoc w oznakowaniu CE, w tym badania typu zgodnie z europejskimi i międzynarodowymi normami za pomocą “Uproszczonych raportów badawczych BSI”, w celu zmniejszenia przyszłych kosztów. Oprócz tego BSI jest w stanie zapewnić kompleksową usługę oceny dokumentacji technicznej.
 • Ocena fotometryczna różnorodnych produktów oświetleniowych, korzystając z TM5, TM10 i TM14 badania opraw oświetleniowych za pomocą najnowocześniejszego Goniofotometru LMT. Jego zakres 30 metrów służy ocenie typów produktów takich jak, oświetlenie pojazdów włącznie z(Reg 65) światłami awaryjnymi, oświetlenie do kamizelek ratunkowych, infrastruktura drogowa, oświetlenie do rowerów oraz materiały odblaskowe. Badania środowiskowe lub produktów oświetleniowych są przeprowadzane w naszym oddziale w Hemel Hempstead w postaci testów IP, klimatycznych, temperaturowych i wibracyjnych doskonale wyposażonym laboratorium środowiskowym.
 • Programy certyfikacyjne Kitemark są dostępne dla wybranych produktów oświetleniowych a raporty innych organizacji badawczych mogą być brane pod uwagę podczas uzyskiwania tego prestiżowego oznaczenia jakościowego.

BSI może przetestować produkty oświetleniowe w akredytowanym laboratorium i jeżeli produkt będzie zgodny z wymaganiami normy IEC wówczas może wydać raport CB. Certyfikat CB może zostać przekazany do innego Krajowego Komitetu Certyfikacyjnego(Normalizacyjnego), który z kolei może nadać własne oznaczenie certyfikacyjne korzystając z procedury uproszczonej.

BSI jest sygnatariuszem Porozumienia certyfikacyjnego CENELEC.Program CCA oferuje wzajemne uznawanie Europejskich organów certyfikacyjnych badań i bieżących kontroli produktów/produkcji wyrobów elektrycznych i elektronicznych. Niniejsza umowa jest akceptowany przez WE, EFTA i wiele innych w Europie Wschodniej.

Oznaczenie ENEC dla wyrobów oświetleniowych jest również dostępne przez BSI jako Kitemark® lub jako samodzielny certyfikat w zależności od wymogów rynkowych.

BSI zdobyło niezrównaną reputację i doświadczenie w badaniu oświetlenia pojazdów, reflektorów i luster, będąc akredytowanym przez VCA laboratorium fotometrycznym przez ponad 30 lat.

W przemyśle dla którego czas ma olbrzymie znaczenie, ta szybka usługa zwrotna może być poszerzona o aprobaty wymagane na innych rynkach, jak rynek amerykański za pomocą Automotive Manufacturers Equipment Compliance Agency (AMECA).

Laboratorium technologii oświetleniowej posiada akredytację UKAS zarówno na badania jak i kalibrację, do usług kalibracyjnych, obejmujących badania fotometryczne i oświetlenia, w naszych urządzeniach pomiarowych, posiadamy lampy standaryzujące drugiej generacji dostarczane przez Krajowe Laboratorium Fizyczne (National Physical Laboratory).

Z krótkimi terminami realizacji, konkurencyjnymi cenami, doskonałym wyposażeniem, elastycznymi programami badawczymi i niezrównanym doświadczeniem warto skorzystać marki jaką jest BSI i zdobyć uznanie świata raportem badawczym z BSI lub oznaczeniem Kitemark dla produktów oświetleniowych.

Poza tym, BSI ma wsparcie od naszego działu systemów zarządzania i normalizacji, który niezależnie od rynków przeznaczenia może zaoferować kompleksowe usługi, rozwiązujące całościowo zagadnienia wymogów zgodności.

Testowanie kabli

Laboratorium kabli przeprowadza badania różnorodnych kabli odnosząc się do ponad 100 opublikowanych norm i specyfikacji. Normy te zostały stworzone przez komitety normalizacyjne brytyjskie i europejskie, ale laboratorium przeprowadza również testy według specyfikacji producenta.

Laboratorium kabli wykonuje wiele różnych testów od przyspieszonego starzenia się materiału do ważenia, następujących wyrobów:

 • Kabli zasilających zbrojonych i izolowanych PCV
 • kable emitujące korozyjnych gazów oraz gęstych dymów
 • Kable światłowodowe
 • Kable do dźwigów (do 450/750V)
 • Kable z izolacją mineralną
 • Taśmy izolacyjne
 • Okablowanie pojazdów
 • Elastyczne przewody zasilające i kable
 • Samoprzylepne taśmy izolacyjne

Pomieszczenia laboratoryjne mogą być wynajmowane do prac badawczo rozwojowych a nasi pracownicy posiadający wiedzę ekspercką i wieloletnie doświadczenie w zakresie badań kabli, służą radą w zakresie wymogów legislacyjnych różnych rynków docelowych.

Badania bezpieczeństwa elektrycznego

BSI jako jednostka certyfikująca bada bezpieczeństwo elektryczne i działanie wyrobu, o ile dotyczy, zgodnie z odpowiednimi Normami Europejskimi. Obejmuje to między innymi zbadanie zabezpieczenia przed dostępem do elementów pod napięciem, temperatury w warunkach normalnych i anormalnych, wytrzymałości mechanicznej i prądu upływu.

 • LVD
 • ENEC
 • CB Cert

Wypełnij formularz

Powiedz nam, czego potrzebujesz, a my przedstawimy naszą ofertę cenową. Bez zobowiązań, za darmo. Wystarczy wypełnić poniższy formularz.