Zasoby dotyczące certyfikacji BSI Kitemark™ napraw szkód pojazdów

Informacje na temat wszystkich zasobów, niezbędnych do uzyskania BSI Kitemark dla naprawy szkód komunikacyjnych.