Certyfikacja urządzeń medycznych

BSI posiada nową stronę dotyczącą urządzeń medycznych

BSI jako jednostka notyfikowana zgodnie z dyrektywami dotyczącymi wyrobów medycznych, ma więcej możliwości co do zakresu badań niż jakiekolwiek inne jednostki notyfikowane. 

  • Dyrektywa o wyrobach medycznych (MDD) - wszystkie wyroby
  • Dyrektywa o wyrobach medycznych aktywnego osadzania (AIMDD) - wszystkie wyroby
  • Dyrektywa o wyrobach medycznych używanych do diagnozy in vitro (IVDD)
    Oznacza to, że bez względu na rodzaj urządzenia, które producent chce umieścić na rynku UE, gdzie wymogiem prawnym jest teraz oznakowanie CE, BSI ma fachową wiedzę techniczną i zapewnia odpowiednie usługi w zakresie oceny zgodności.