Rury z tworzyw sztucznych | CE | Kitemark

Kitemark jest synonimem dla rur i złączek z tworzyw sztucznych dla całej branży budowlanej na świecie a BSI posiada specjalnie dedykowane im programy. Nasze laboratoria z akredytacją UKAS oraz doświadczenia w oferowaniu usług na miejscu zapewnia, że BSI jest naturalnym wyborem dla Państwa potrzeb utrzymania zgodności. Laboratorium oferuje badania zgodności i niezależnej weryfikacji projektów badawczo-rozwojowych.

BSI jest jednostką notyfikowaną dla wielu dyrektyw włączając w to Dyrektywę dotyczącą wyrobów budowlanych (CPD) dla oznaczenia for. CPD zacznie mieć całkowity wpływ na rury i złączki z tworzyw sztucznych.

Rury i złączki z tworzyw sztucznych są wykorzystywane w wielu zastosowaniach przemysłowych min takich jak:

 • Ścieki i odpady
 • Kanalizacja
 • Drenaż gruntów
 • Bieżąca ciepła i zimna woda
 • Gazowe wykonywane z materiałów takich jak ABS, PCV, PE, PE-X, PB oraz PP

Typowe badania przeprowadzane przez specjalistyczne laboratorium tworzyw sztucznych BSI obejmują:

 • Wymiarowanie
 • Wytrzymałość na uderzenie
 • Wytrzymałość na rozciąganie
 • Odporność na wysokie temperatury
 • Ciśnienie hydrostatyczne
 • Stałość cieplna
 • Wietrzenie

Badania typu produktu przeprowadzane przez BSI można dołączyć jako część badań zgodności produktu dla oznaczeń Kitemark i CE.Urządzenia do badania wygrzewania wahadłowego i testów hydrostatycznych mogą być wykorzystane nie tylko w ramach Kitemark, ale również w ramach prac badawczo rozwojowych nad nowymi systemami rur.

Normy dla rur i złączek z tworzyw sztucznych

Dostawy i dystrybucja

 • BS EN 12201: części 2 i 3  Rury polietylenowe do wody
 • BS 7291: części 2 i 3  Rury i złączki z polipropylenu i polibutylenu do ciepłej i zimnej wody
 • BS EN 1452: części 2 i 3 Rury ciśnieniowe i złączki z PCV-U do wody

Rury do kanalizacji deszczowej

 • BS EN 12200-1 Systemy do kanalizacji deszczowej z tworzyw sztucznych
 • BS EN 607 Okapy, rynny i złączki z PCV-U
 • BS EN 1462  Uchwyty do okapów i rynien

Programy Kitemark

 • BS EN 15876 Rury i złączki z polibutylenu do ciepłej i zimnej wody oraz do systemów ogrzewania podłogowego

Usługi kompleksowe

Programy Kitemark dla rur i złączek z tworzyw sztucznych składają się z trzech kluczowych elementów:

 1. Wstępna ocena systemów zarządzania jakością producenta
 2. Badania typów produktów zgodnie ze stosowną normą
 3. Stała ocena systemu kontroli jakości oraz co roczne audyty

Kitemark dla dystrybucji gazu

Kiedy Krajowa sieć dystrybucji gazu (Gas Distribution Networks) - czyli National Grid, Scotia Gas Networks, Northern Gas Networks, oraz Wales & West Utilities - wybrała, aby to Kitemark był stosowany do produktów w ich sieciach, przesłanie było jasne – BSI Kitemark dowodzi jakości produktu i zgodności

Wartość i znaczenie Kitemark w zapewnieniu decyzji zakupowej, zgodność wytwarzania produktu i bezpieczeństwo, niezawodność produktów nie mogą być lekceważone przez duże przedsiębiorstwa użyteczności publicznej.

Certyfikacja Kitemark

Krajowa sieć dystrybucji gazu (Gas Distribution Networks) będzie oczekiwała, iż wszystkie produkty używane w ramach jej sieci będą posiadały certyfikację BSI Kitemark. BSI rozpoczęło już proces certyfikacji według już uzgodnionej serii norm branżowych z Gas Industry Standards (GIS) dla Gas Distribution Networks.

Oznacza to, że każdy z istniejących produktów zatwierdzonych przez Transco zakupiony w ramach funkcjonującego kontraktu musi posiadać certyfikat Kitemark do czasu podpisania nowego kontraktu lub w ciągu sześciu miesięcy, w zależności, który z okresów jest dłuższy.

W przypadku nowych umów rozpoczynających się po kwietniu 2007 roku, Gas Distribution Networks będzie kupować jedynie produkty, które uzyskały certyfikację Kitemark jako zgodne z pakietem wstępnym GIS wprowadzonym w październiku 2006 roku.

Normy dla drenażu i kanalizacji ściekowej

Normy dla rur i złączek z tworzyw sztucznych (Rury drenażowe i ściekowe) Systemy odprowadzania ścieków i odpadów.

 • BS EN 1329 Rury i złączki z PCV-U do odprowadzania zanieczyszczeń i wentylacji
 • BS EN 1401-1 Systemy rurowe z PCV-U drenażowe i odprowadzające ścieki

Rury do kanalizacji deszczowej

 • BS EN 12200-1 Systemy do kanalizacji deszczowej z tworzyw sztucznych
 • BS EN 607 Okapy, rynny i złączki z PCV-U
 • BS EN 1462  Uchwyty do okapów i rynien 

Programy Kitemark

 • BS EN 12380 Zawory napowietrzające do systemów drenażu