Normy dla kanalizacji i drenażu - certyfikacja

Pokrywy studzienek i kraty wpustów

BSI oferuje szeroką gamę programów Kitemark oraz badań produktów do gromadzenia i odprowadzania ścieków.

Pokrywy włazów studzienek i kratki wpustów ze światłem otworów do 1000 mm do instalacji w obrębie obszarów dla pieszych i/lub ruchu ulicznego, zostały przetestowane pod względem użytych materiałów, projektowania, budowy, funkcji, wymiarów i oznaczenia.

Program Kitemark dostępny dla tych produktów został zaakceptowany przez Urząd autostrad (Highways Agency) w specyfikacji (Volume 1 – Appendix B of the Specification for Highway Works).

Studzienki rewizyjne z rur betonowych i odwodnienia liniowe

Studzienki rewizyjne z rur betonowych i odwodnienia liniowe są wykonane z prefabrykowanego betonu. Większe rury i studzienki rewizyjne badane na miejscu, są bardzo często przezbrojone, w zależności od ich rozmiaru i wymagań użytkowych.Kompleksowe testy tych produktów obejmują wytrzymałość, badanie odporności na zgniatanie, szczelność połączeń, chłonność wody, siłę główną i jakość elementów prefabrykowanych.


BSI prowadzi usługi badawcze jako laboratorium notyfikowane dla BS EN 1433.

Lista programów normalizacyjnych Kitemark i oznaczeń CE dla kanalizacji i odwodnień

BS EN 124: 1994

Kratki wpustów i pokrywy włazów rewizyjnych dla
obszarów ruchu pieszego i kołowego

PAS 25: 1999
Ramy z tworzyw sztucznych stosowane w kratkach wpustów oraz
pokrywach studzienek w obszarach dla pieszych

PAS 26: 1998
Pokrywy studzienek rewizyjnych stosowane w strefach postoju stacji obsługi i chodników

BS EN 1433: 2002
Kanały odwadniające w strefach dla ruchu kołowego i pieszego

BS EN 1916: 2002
Złączki betonowe niezbrojone, zbrojone włóknem stalowym, żelbetowe

BS 5911-1 & 3: 2002
Zbrojone i niezbrojone rury i złączki betonowe (również rury do przecisków) 
z połączeniami elastycznymi

BS 5911-6
Wpusty drogowe i płyty odciążające

BS EN 1917: 2002
Betonowe studzienki rewizyjne włazowe i nie włazowe. Nie zbrojone, zbrojone włóknem stalowym
i żelbetowe

BS 2494 & BS EN 681-1–1
Kauczuk wulkanizowany

BS EN 545: 2006
Rury z żeliwa sferoidalnego, złączki i połączenia z wodociągami

BS EN 598: 2007
Rury z żeliwa sferoidalnego, złączki i połączenia do zastosowań z kanalizacją

BS EN 877: 1997+A1: 2006
Rury z żeliwa sferoidalnego, złączki i połączenia do zastosowań z kanalizacją w budynkach