Dźwigi - Programy Kitemark i oznaczenia

Od domowych schodów ruchomych do wind w wysokościowcach są istotną częścią w projektach budynków, zapewniając dostęp dla osób niepełnosprawnych jak również są odpowiedzią na zapotrzebowanie na coraz wyższe budynki na całym świecie.Korzystając z badań i certyfikacji BSI, możecie uzyskać Państwo pewność, że Wasze systemy dźwigowe czy komponenty są w stanie zapewnić bezpieczeństwo i niezawodność.

Od 1 lipca 1999, wraz wejściem dyrektywy (95/16/EC), aby móc sprzedawać lub wykorzystywać dźwigi lub elementy bezpieczeństwa dźwigów, w którymkolwiek z państwach członkowskich Unii muszą one być zgodne z ww. dyrektywą. Dyrektywa obejmuje dźwigi, ich elementy bezpieczeństwa oraz montaż. Oznakowanie CE wyrobu przez jednostkę notyfikowaną taką jak BSI dowodzi, iż poświadczenie zgodności posiada atest.

Dodatkowo, korzystając ze statusu jednostki notyfikowanej, BSI jako partner prowadzi badania na terenie Chin i Japonii wraz SISE oraz NETEC, dwoma głównymi organami organami atestowania dźwigów.

Usługi wsparcia ze strony organów lokalnych na terenie Chin i Japonii oznacza, iż BSI jest dostępny dla wszystkich producentów dźwigów na tamtym terenie w ich języku i o ich czasie lokalnym. Umożliwia im to łatwy i skuteczny sposób na zawiązanie biznesu czy jego ekspansję w Europie a tym samym możliwości rozwoju.

Wykaz norm dotyczących dźwigów

 • BS 6277
  Izolowane przewody elastyczne do dźwigów oraz inne połączenia elastyczne
 • EN 81
  Dźwigi elektryczne
 • ISO 9386-2: 2000 
  Platformy podnoszące z napędem mechanicznym
 • Dyrektywa dźwigowa 95/16/WE
  Certyfikacja dla instalowania dźwigów i komponentów bezpieczeństwa