Certyfikacja produktów bezpieczeństwa drogowego

BSI - program certyfikacji materiałów bezpieczeństwa ruchu drogowego

Celem tego programu jest wprowadzenie certyfikację materiałów używanych do znakowania dróg w szczególności na autostradach zarządzanych przez Highways Agency oraz władze lokalne.

W ramach programu przeprowadza się próby państwowe w Wielkiej Brytanii z zachowaniem europejskich norm  BS EN 1824, BS EN 1436, BS 7962 and BS EN 1463.

Program obejmuje:

 1. Producenci układają stałe lub tymczasowe termoplastyczne oznaczenia na gorąco (i / lub wstępnie formowane na zimno z tworzyw sztucznych lub innych materiałów) na drodze raz w roku. Produkty stałe są testowane ponownie po upływie 1 roku zgodnie z odpowiednimi normami europejskimi. Produkty tymczasowe są testowane ponownie po upływie wymaganego czasu zgodnie z odpowiednimi normami europejskimi.
 2. W trakcie testów producenci umieszczają stałe lub tymczasowe słupki na drogach.Produkty są testowane zgodnie z odpowiednimi normami europejskimi
 3. Po zakończeniu testowania na miejscu i przeprowadzeniu odpowiednich badań laboratoryjnych, w stosownych wypadkach, BSI wydaje raporty z badań i dokumenty certyfikacyjne.

Informacje dla specjalistów ds. opracowywania specyfikacji

Certyfikacja BSI Kitemark dla oznakowania drogowego jest prostym i skutecznym sposobem ukazania zgodności z nowym prawodawstwem europejskim, a obecny program odzwierciedla zmiany w normie EN12899-1.

Nowy Kitemark pozwoli specjalistom ds. specyfikacji na identyfikację tych producentów, którzy już stosują się do przyszłych wymogów nowej dyrektywy i ściśle przestrzegają procesów kontroli jakości, w celu utrzymania stałej wysokiej jakości swoich produktów.

Program Kitemark jest również dostępny dla producentów materiałów odblaskowych.Dodatkowo, aby pomóc producentom materiałów odblaskowych w uzyskaniu zgodności z wymogami oznaczenia CE, producent znaków, który wybierze materiał z certyfikacją Kitemark może znacząco obniżyć koszty certyfikatu Kitemark na gotowe znaki.

Dlaczego specjaliści ds. specyfikacji wybierają produkty z oznaczeniem Kitemark:

 • Obniżone ryzyko
  Kitemark za każdym razem ukazuje bezpieczeństwo oraz jakość produktów i usług
 • Większe zaufanie
  Kitemark zapewnia, że zostały spełnione lub przekroczone odpowiednie normy lub wymagania eksploatacyjne
 • Oszczędność czasu
  Wybieranie produktów z Kitemark pomaga w podejmowaniu szybkich i świadomych decyzji, co do których można mieć zaufanie

Informacje dla producentów

Znaki drogowe są w nowej dyrektywie produktów budowlanej (CPD) określane jako “wysokiego ryzyka” ze względu na ich funkcję informacyjną i ostrzegawczą dla zmotoryzowanych. W związku z tym, w niedalekiej przyszłości, będą musiały podlegać niezależnej ocenie, aby uzyskać oznaczenie CE.

Schemat procesu CPD

Program Kitemark odzwierciedla wymagania CPD (jak to pokazano powyżej) pozwalając producentom być o jeden krok naprzód i osiągnąć należytą staranność jeszcze przed przejściem do oznaczenia CE. Dlaczego producenci wybierają oznaczenie Kitemark:

 • Wzrost obrotów
  Uzyskanie Kitemark utwierdza klientów że mogą wygrać więcej kontraktów.
 • Zwiększenie zyskowności
  Kitemark daje pewność, że można konkurować poprzez jakość a nie cenę.
 • Zmniejszone ryzyko
  Kitemark potwierdza całkowite zaangażowanie na rzecz bezpieczeństwa.