Wyposażenie dla jednostek straży pożarnej

Gaśnice

Wszystkie gaśnice muszą być pomalowane kolorem czerwonym bez względu na zawartość, z wyjątkiem tabliczki zajmującej nie więcej niż 5% powierzchni z opisem rodzaju środka gaśniczego.

Jest bardzo ważne, aby wszystkie gaśnice były testowane zgodnie z odpowiednimi normami i posiadały właściwe oznaczenia certyfikacyjne.

Usługi badawcze BSI

Oprócz kontroli zgodności z wymienionymi poniżej normami, BSI oferuje pełny pakiet badań włącznie z badaniami poświadczonymi w miejscu produkcji i zintegrowanymi wizytami ocen wielu parametrów dla oznaczenia CE (dyrektywy urządzeń ciśnieniowych i morskich) oraz certyfikacji Kitemark. BS EN 1866-1 może być badana za zgodność z dyrektywą urządzeń ciśnieniowych i/lub przewoźnych urządzeń ciśnieniowych. Programy certyfikacyjne Kitemark dla tych produktów automatycznie kwalifikują się do zgodności z oznaczeniem CE.

 • BS EN 3-7:2004
  Gaśnice przenośne | Charakterystyki, wymagania eksploatacyjne i metody badań.
 • BS EN 3-8:2006
  Wymagania dodatkowe do EN 3-7 dotyczące konstrukcji, odporności na ciśnienie i badania mechaniczne gaśnic o maksymalnym dopuszczalnym ciśnieniu roboczym równym 30 bar lub niższym.
 • BS EN 3-9:2006
  Wymagania dodatkowe do EN 3-7 dotyczące odporności na ciśnienie gaśnic CO₂
 • BS 6165:2002
  Specyfikacja dla małych jednorazowych gaśnic w aerozolu
 • BS EN 1866-1:2007
  Gaśnice przewoźne | Charakterystyki, wymagania eksploatacyjne i metody badań.

Systemy mgły wodnej

Systemy mgły wodnej działają w sposób podobny do standardowych instalacji tryskaczowych, jednak w przypadku uruchomienia, zamiast ciężkiego oprysku, powstaje delikatna mgiełka wodna. Powstająca para wykorzystuje energię ognia przeciwko niemu samemu, schładzając gorące obiekty i stwarzając atmosferę niesprzyjającą spalaniu.

Są trzy rodzaje mgły: niskiego ciśnienia: <12,5 bar, średniego ciśnienia:>12,5 i < 35 bar oraz wysokiego ciśnienia: >35 bar.

Usługi badawcze BSI

BSI może wykonać certyfikację Kitemark na podstawie aprobowanego przez FM systemu mgły wodnej, ale nie elementów systemu.

FM 5560
Systemy mgły wodnej

BS ISO 15371
Statki i wyposażenie statków (zabezpieczenie urządzeń kuchennych do smażenia w głębokim tłuszczu)

Koce gaśnicze

W większości przypadków koce są używane do gaszenia kuchni. Jednakże mogą one być również stosowane do tłumienia ognia na osobach, na przykład, gdy ich ubrania zajmą płomienie w trakcie pożaru.Niektóre koce gaśnicze mogą być wielokrotnego użytku co powinno być jasno zaznaczone na opakowaniu. Jeżeli koc jest jednorazowego użytku, nie wolno go stosować ponownie, jako że własności koca zostały już poważnie naruszone.

Są dwa typy koców gaśniczych, przemysłowe do stosowania w kuchni i domowe.

Usługi badawcze BSI
Pełna badania zgodności z BS EN 1869 i BS 7944, plus certyfikacja Kitemark powyższych programów. Programy certyfikacyjne Kitemark dla tych produktów automatycznie kwalifikują się do zgodności z oznaczeniem CE,

BS EN 1869:1997
Koce gaśnicze

BS 7944: 1999
Koce gaśnicze wzmocnione typu I oraz
Wzmocnione koce żaroodporne typu 2.

Stałe systemy gaśnicze

Węże pożarnicze i złącza
Węże płasko składane są stosowane przez strażaków na całym świecie i stanowią najważniejszy element wyposażenia przeciwpożarowego._

Wszystkie węże pożarnicze z certyfikacją Kitemark będą zgodne z wymaganiami norm dotyczącymi budowy, wymiaru, wagi, ciśnienia rozrywającego, adhezji, absorpcji wilgoci, elastyczności, starzenia cieplnego, odporności na ścieranie i odporności ozonowej. Każdy odcinek węża jest testowany ciśnieniowo i prawidłowo oznaczony. Programy certyfikacyjne Kitemark dla tych produktów automatycznie kwalifikują się do zgodności z oznaczeniem CE,

BS 6391 -Typ 1
Węże pożarnicze - bez obróbki cieplnej wchłaniające płyny
BS 6391 -Typ 2
Węże pożarnicze - zewnętrznie powlekane nie wchłaniające płynów
BS 6391 -Typ 3
Węże pożarnicze - zewnętrznie powlekane odporne na ścieranie
BS EN 694: 2001
Węże pożarniczeWęże półsztywne do stałych systemów
BS 336: 1989
Złączki węży pożarniczych i urządzenia pomocnicze

Zwijadło węży pożarniczych
Są dwa główne typy zwijadeł.Zwijadło automatyczne i ręczne. Tak jak certyfikację Kitemark do powyższych norm, można również wykonać badania pełnej zgodności z dyrektywą budowlaną CPD.

BS EN 671-1: 2001
Hydrant wewnętrzny zawieszany z wężem półsztywnym
BS EN 671-2: 2001
Hydrant wewnętrzny wnękowy z wężem płasko składanym

Zawory hydrantów przeciwpożarowych
W uzupełnieniu do certyfikacji Kitemark względem powyższych norm, oferowana jest niezależne oznaczenie CE zgodnie z BS EN 14339. Badania mogą być prowadzone zarówno w miejscu produkcji, jak i w bogato wyposażonych laboratoriach BSI. Może to zostać później uzupełnione o badania pełnej zgodności z dyrektywą dotyczącą wyrobów budowlanych CPD.

BS 750: 2006
Specyfikacja dla hydrantów podziemnych, skrzynek hydrantowych i pokryw.
BS EN 14339: 2005
Hydrant przeciwpożarowy podziemny
BS 5041-1: 1987
Wyposażenie systemów instalacji hydrantowej  Specyfikacja dla zaworów pożarowych dla mokrych systemów gaśniczych
BS 5041-2: 1987
Wyposażenie systemów instalacji hydrantowejSpecyfikacja dla zaworów pożarowych dla suchych systemów gaśniczych
BS 5041-3: 1975
Wyposażenie systemów instalacji hydrantowejSpecyfikacja dla czopuchów wlotowych dla wlotów suchych systemów gaśniczych.
BS 5041-4: 1975
Wyposażenie systemów instalacji hydrantowej Specyfikacja dla skrzyń hydrantowych na zawory pożarowe w suchych systemach pożarniczych
BS 5041-5: 1974
Wyposażenie systemów instalacji hydrantowejSpecyfikacja dla skrzyń na wloty piany i wloty suchych systemów pożarowych.