Kitemark oraz CE - produkty przeciwpożarowe

Zasilacze
Zasilacze są używane jako część lub niezależny element centrali. Mogą one być wykorzystywane w dowolny sposób w systemach przeciwpożarowych, wymagających zastosowania dodatkowego zasilania, takich jak zasysające czujki dymu.

BSI może zaoferować:
oznaczenie CE oraz certyfikację Kitemark zgodnie z wymaganymi normami dla zasilaczy, urządzeń wejścia/wyjścia oraz izolatorów zwarć (patrz po prawej). Dodatkowo, BSI oferuje pełne testy zgodności z dyrektywą niskonapięciową (LVD).

BS EN 54-4: 1998
Systemy sygnalizacji pożarowej Zasilacze.

EN 60950-1: 2006
Informacje technologiczne dotyczące bezpieczeństwa urządzeń. Wymagania ogólne.

Urządzenia wejścia/wyjścia
Urządzenia stosowane w celu wzbogacenia funkcjonalności systemów pożarowych, pracując jako interfejs pomiędzy centralką a urządzeniami peryferyjnymi w trakcie pożaru. Na przykład, urządzenia te mogą obsługiwać zamki magnetyczne drzwi przeciwpożarowych, rozpocząć procedurę zamykania fabryki i aktywować klapy dymowe itd.

BSI może zaoferować:
Oprócz oznaczenia CE oraz certyfikacji Kitemark zgodnie z normami dla CIE i ECD (zobacz poniżej), BSI może zaoferować pełne badania zgodności z dyrektywą niskonapięciową (LVD) oraz będąc jedną z kilku akredytowanych jednostek może badać i certyfikować według BS EN12094. Programy certyfikacyjne Kitemark dla tych produktów automatycznie kwalifikują się do zgodności z oznaczeniem CE.

BS EN 54-18: 2005
Systemy sygnalizacji pożarowej urządzenia wejścia/wyjścia.

Izolatory zwarć
Izolatory zwarć są stosowane, aby chronić pętlę dozorową przed zniszczeniem spowodowanym zwarciem. Izolatory pozwalają pętli na kontynuowanie działania jednocześnie dając sygnał o usterce do centrali, informując o niej inżyniera.

BS EN 54-17: 2005
Systemy sygnalizacji pożarowej Izolatory elektryczne.