Centrale i wyposażenie sygnalizacji pożarowej

Urządzenia kontrolne i wskazujące

Centrale sygnalizacji pożarowej (CIE) stanowią rozdzielnię główna w systemach sygnalizacji pożarowej.Adresowalna CIE umożliwia wyświetlenie wielu informacji na temat pożaru/zdarzeń wraz z dokładną lokalizacją, podczas gdy mniej wyszukane klasyczne centrale wyświetlają tylko obszar pożaru.

BS EN 54-2: 1998
Systemy sygnalizacji pożarowej centrale sygnalizacji pożarowej

BS EN 54-4: 1997
Systemy sygnalizacji pożarowej zasilacze

BS EN 54-13:2005
Norma określająca wzajemną zgodność i możliwość połączenia komponentów systemów wykrywania pożarów i sygnalizacji pożarowej.

Aprobata zgodności systemu staje się wymogiem krajowych organów regulacyjnych w Europie, w ramach wytycznych poszczególnych krajów. Istnieje również potrzeba ze strony specjalistów ds. specyfikacji, aby systemy sygnalizacji pożarowej zainstalowane w budynkach komercyjnych spełniały normę BS EN 54-13.

Dlaczego więc nie skontaktować się z BSI dzisiaj, gdzie nasze laboratorium oferuje raporty badań z akredytacją UKAS a nasz zespół certyfikacyjny może zaoferować certyfikat Kitemark zgodny z BS EN 54-13:2005 r. dla zapewnienia zgodności systemu sygnalizacji pożarowej.

 

BSI może zaoferować:

Dodatkowo, oprócz oznakowania CE oraz programów Kitemark zgodnych z wymaganymi norm dla CIE i ECD (patrz po lewej), BSI może zaoferować badania pełnej zgodności dla dyrektyw elektromagnetycznej (EMC) i niskonapięciowej (LVD) a także jako jednostka notyfikowana zgodność z dyrektywą dotyczącą wyposażenia statków (MED).

Programy certyfikacyjne Kitemark dla tych produktów automatycznie kwalifikują się do zgodności oznaczeniem CE,

Panele gaśnicze

Panele gaśnicze lub elektryczne urządzenia automatycznego sterowania i opóźniania (ECD), są stosowane do ochrony obszarów wysokiego ryzyka lub obszarów wysokiej wartości, jak szafy teleinformatyczne.

Panele gaśnicze jako rozwiązanie. Kiedy ECD odbierze sygnał o pożarze informacja jest przetwarzana i włączane jest niezbędne opóźnienie przed uruchomieniem gaszenia za pomocą CO₂, gazu obojętnego lub gazu fluorowęglowodorowego w ochranianym obszarze.

BS EN 12094-1: 2003
Stałe systemy gaśnicze – elementy gazowych systemów gaśniczych – wymagania i metody badawcze elektrycznych urządzeń automatycznego sterowania i opóźniania (ECD)

BSI może zaoferować:

Dodatkowo, oprócz oznakowania CE oraz programów Kitemark zgodnych z wymaganymi norm dla CIE i ECD (patrz po lewej), BSI może zaoferować badania pełnej zgodności dla dyrektyw elektromagnetycznej (EMC) i niskonapięciowej (LVD) a także jako jednostka notyfikowana zgodność z dyrektywą dotyczącą wyposażenia statków (MED).

Programy certyfikacyjne Kitemark dla tych produktów automatycznie kwalifikują się do zgodności oznaczeniem CE,