Certyfikacja alarmów do użytku domowego

Alarmy domowe

Z imponującymi możliwościami pomiarowego tunelu powietrzno- dymowego, BSI oferuje badania zgodności czujek dymu i detektorów gorąca dla CE i programów Kitemark, według wymaganych norm. Może to zostać później uzupełnione o badania pełnej zgodności z dyrektywą niskonapięciową (LVD) i dyrektywą ATEX.

Programy certyfikacyjne Kitemark dla tych produktów automatycznie kwalifikują się do zgodności z oznaczeniem CE,

Alarmy pożarowe (czujki dymu)

 • ISO 12239
  Alarmy pożarowe (czujki dymu) Specyfikacja wyposażenia ochrony przeciwpożarowej. Autonomiczne czujki dymu
 • BS EN 14604: 2005
  Autonomiczne czujki dymu

Detektory gorąca

 • BS 5446-2: 2003
  Wykrywanie pożarów i urządzenia alarmowe dla mieszkań Specyfikacja alarmów gorąca
 • BS 5446-3: 2003
  Specyfikacja alarmów dla niesłyszących

Alarmy tlenku węgla (CO)

 • BS EN 50291: 2001
  Elektryczne przyrządy do wykrywania tlenku węgla w pomieszczeniach domowych

Domowe alarmy wieloczujnikowe

Alarmy domowe mogą mieć trzy lub cztery typy czujek, takich jak ciepła, dymu, tlenku węgla (CO) w ramach jednego modułu alarmu. Podobnie jak alarmy jednoczujnikowe posiadają przycisk testowy oraz są zasilane sieciowo lub bateryjnie.

BSI może zaoferować:

Dla alarmów wieloczujnikowych, w przypadku niektórych norm mogą być przeprowadzane badania połączone wzajemnych odniesień. Może to być dalej zostać uzupełnione o badania pełnej zgodności z dyrektywą niskonapięciową (LVD) dla zasilania sieciowego

Programy certyfikacyjne Kitemark dla tych produktów automatycznie kwalifikują się do zgodności oznaczeniem CE,

Domowe alarmy gazowe

Alarmy gazów palnych ostrzegają o obecności gazu. Tego typu alarm sprawdza próbki powietrza co dwie minuty i włącza się natychmiast, ostrzega w przypadku wycieku gazu ziemnego, propanu lub butanu.

Wiele z tych alarmów jest w stanie współpracować z urządzeniami zewnętrznymi takimi jak zawory gazowe odcinające, dzięki czemu doskonale zmniejszają zagrożenie wybuchem.

BSI może zaoferować:

BSI może zaoferować kompleksowe badania zgodności dla oznakowania CE według obowiązujących norm dla alarmów gazów palnych. Programy certyfikacyjne Kitemark dla tych produktów automatycznie kwalifikują się do zgodności z oznaczeniem CE,

 • BS EN 50194
  Elektryczne przyrządy do wykrywania gazów palnych w pomieszczeniach domowych