Program certyfikacji produktów - RADMAC

Program RADMAC jest inicjatywą krajowych jednostek certyfikujących skierowaną do producentów domowych grzejników i konwektorów do EN 442. Z programu mogą skorzystać posiadacze jednego lub kilku następujących znaków certyfikacyjnych EN 442 w tej samej lokalizacji.

  • Znak AENOR – Hiszpania
  • Znak AFNOR NF – Francja
  • BSI Kitemark – UK
  • Znak RAL – Niemcy

Każda z jednostek certyfikujących jest sygnatariuszem porozumienia zakładającego akceptację raportów z badań od zatwierdzonych laboratoriów badawczych RADMAC oraz akceptację raportów od siebie nawzajem, o ile wizyty zostały przeprowadzone zgodnie z wymogami RADMAC.

Wizyty będą przeprowadzane przez audytorów jednej z jednostek certyfikujących i będą obejmować wszystkie odpowiednie znaki certyfikacyjne posiadane w danej lokalizacji. Odpowiednia jednostka certyfikująca (JC) zaakceptuje raport certyfikacyjny.

Próbki produktów do badania zostaną pobrane tak, aby zostały spełnione wszystkie wymagania odpowiedniej jednostki certyfikującej. Badanie zostanie przeprowadzone w jednym z zatwierdzonych laboratoriów RADMAC. Odpowiednia jednostka certyfikująca (JC) zaakceptuje raport(y) z badań.

Korzyści posiadaczy oznaczeń obejmują dostęp do różnych znaków certyfikacyjnych po niższych kosztach wynikających z połączenia wizyt oraz badania obejmującego wszystkie znaki w programie.

Wypełnij formularz

Powiedz nam, czego potrzebujesz, a my przedstawimy naszą ofertę cenową. Bez zobowiązań, za darmo. Wystarczy wypełnić poniższy formularz.