Konferencja Ciągłość Działania
26-27 listopada 2015

Konferencja Zarządzanie Ciągłością Działania

 

KONFERENCJA BSI

WYZWANIA DLA SYSTEMU
INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ

Hotel Windsor ****, 26-27 listopada 2015
Jachranka k./Warszawy

26-27 Listopada odbyła się Konferencja na temat Ciągłości Działania.

IV Edycja Konferencji BSI była poświęcona Infrastrukturze Krytycznej - kluczowej dziedzinie zapewniającej sprawne funkcjonowanie organów administracji publicznej, instytucji i przedsiębiorstw.

Celem konferencji było przedstawienie najważniejszych zagrożeń stojących przed współczesną organizacją oraz wyznaczenie kierunków działań zmierzających do zwiększenia jej bezpieczeństwa i zapewnienia ciągłości działania.

Tematyka konferencji obejmowała następujące zagadnienia.

 • Ciągłość działania
 • Rola rezerw strategicznych
 • Znaczenie dronów w infrastrukturze krytycznej
 • Ocena ryzyka
 • Finansowanie
 • Polityka unijna
 • Szyfrowanie dokumentów
 • Bezpieczeństwo danych w chmurze
 • Zmiany klimatu w kontekście energetycznym
 • Ochrona teleinformatyczna - zagrożenia i trendy
 • Ubezpieczenia a infrastruktura krytyczna

To Centrum Spotkań praktyków zajmujących się m.in.:

 • Zarządzaniem Ryzykiem wg ISO 31000
 • Bezpieczeństwem Informacji
 • Bezpieczeństwem Technicznym
 • Zarządzaniem Ryzykiem w Łańcuchu Dostaw
 • Infrastrukturą Krytyczną
 • Ciągłością Działania

Uczestnikami konferencji byli:

 • Członkowie Zarządów
 • Dyrektorzy Zarządzający Spółek
 • Dyrektorzy pionów bezpieczeństwa
 • Dyrektorzy Generalni ministerstw 
 • Osoby zajmujące się zarządzaniem ryzykiem 
 • Wojewodowie
 • Marszałkowie województw 
 • Osoby realizujące zadania zarządcze w sektorze administracji publicznej i samorządowej 
 • Przedstawiciele zarządów
 • Operatorzy infrastruktury krytycznej (ze szczególnym uwzględnieniem systemu  zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne i paliwa)
 • Pełnomocnicy i Specjaliści do spraw infrastruktury krytycznej 
 • Przedstawiciele świata nauki z zakresu bezpieczeństwa 
 • Przedstawiciele sektora energetycznego, telekomunikacyjnego oraz finansowego 
 • Osoby zainteresowane tematyką ciągłości działania, zarządzania ryzykiem oraz zarządzania kryzysowego

________________________

Conference on Business Continuity was held on 26-27 November

(IV) Edition of the Conference was dedicated to the critical infrastructure the BSI-key field to ensure the proper functioning of the public administrations and businesses institutions.

The Conference focused on the most important thearts for contemporary organizations as well as directions for actions aming at increasing security and ensuring business continuity.

The subject of the Conference included the following issues.

Buisness Continuity

 • The role of the strategic reserves
 • Importance of drones in critical infrastructure
 • Risk assessement
 • Financing
 • EU policy
 • Encryption
 • Security of data in the cloud
 • Climate changes in energetic context
 • Telecomunications & IT threats and
 • Insurance VS critical infrastructure 

The Conference constituted a Meeting Centre for professionals dealing with:

 • ISO 31000 risk management
 • information security
 • Technical Security
 • Risk management  in supply chain
 • Critical Infrastructure
 • Business Continuity

The participants of the  Conference were:

 • Board Members
 • Managing directors of companies
 • Security Divisions Directors
 • Directors of ministries dealing with risk management
 • Mayors and  Marshals of voivodships
 • Individuals performing tasks in the management of public administration and local Government
 • Board Representatives
 • Critical infrastructure Operators  (with a particular focus on energy supply system energy raw materials and fuel)
 • Agents and critical infrastructure professionals
 • The representatives of the world of science with the energy sector
 • Representatives of safety , telecommunications and the financial sector
 • People interested in the subject  of business continuity, risk management and crisis management

 

Konferencja Ciągłość Działania

Konferencja Zarządzanie Ciągłością Działania

 

KONFERENCJA BSI

WYZWANIA DLA SYSTEMU
INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ

Hotel Windsor ****, 26-27 listopada 2015
Jachranka k./Warszawy

 

Wykład inauguracyjny został wygłoszony przez Pana Premiera Waldemara Pawlaka. Ponadto, w dalszej części konferencji Pan Premier zaprezentował spojrzenie praktyków oraz świata nauki na tematykę wyzwań dla Infrastruktury Krytycznej.

Wśród prelegentów znaleźli się wybitni eksperci reprezentujący m.in takie organizacje jak: PSE, Komisję Unii Europejskiej, Central Europe Energy Partners, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, British Standards Institution, UKSW, Politechnika Rzeszowska, WAT i inni. Niektóre wystąpienia wygłosili również niezależni Eksperci Zewnętrzni.

Program konferencji:

 

DZIEŃ PIERWSZY (26 listopada)

 

09.30 - Powitanie przy kawie


10.00 - Inauguracja, przedstawienie gości specjalnych oraz sponsorów (Joanna Bańkowska, BSI) (15 min.)
10.15 - Bezpieczeństwo energetyczne Europy i Polski w kontekście politycznym (Premier Waldemar Pawlak) (30 min.)
10.45 - Dyskusja panelowa z udziałem przedstawicieli Sponsorów.
TEMAT: Ocena możliwości i szans rozwoju dla energetyki - Premier Waldemar Pawlak; Bogdan Janicki (Starszy Doradca, Grupa Lotos, Central Europe Energy Partners);  Dr. inż  Henryk Majchrzak, Prezes Zarządu PSE; Dyr. Andrzej Gregorczyk, Gaz-System; Ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, Jego Magnificencja Rektor UKSW; Rafał Śmiłowski (Dyr. Operacyjny, BSI) (Moderator: Joanna Bańkowska, Dyr. Zarządzający, BSI) (45 min.)

11.30 - Przerwa kawowa (20 min)

11.50 - BCM, Zarządzanie Kryzysowe, ISMS - międzynarodowe standardy jako narzędzie zarządzania wielkimi organizacjami (Mark Basham, Managing Director, BSI EMEA, Board Member) (20 min.) (ang. tłumaczenie symultaniczne)
12.10 - Wystąpienie Partnera - Analiza danych w przestrzeni miejskiej - zasoby, zdarzenia, zagrożenia (Grzegorz Staniszewski, Naczelnik, Wydział Prewencji i Profilaktyki, Straż Miejska m. st. Warszawy) (30 min.)
12.40 - Korytarz Północ - Południe jako alternatywa istniejącej Infrastruktury Krytycznej Europy Środkowej (Bogdan Janicki, Grupa Lotos, Central Europe Energy Partners) (30 min.)
13.10 - Wyzwania dla Infrastruktury Krytycznej a bezpieczeństwo Europy (dr. hab. Jan Chadam, Prezes Zarządu, Gaz-System) (30 min.)

13.40  - Lunch (1h)

14.40 - Mechanizmy odporności - jako użyteczne narzędzia, a nie biurokratyczny cel (Paweł Chojnowski, BSI) (30 min.)
15.10 - UE - zasady finansowania projektów infrastrukturalnych (dr Anna Samsel, Przedstawiciel Komisji Europejskiej) (30 min.)
15.40 - Zmiany prawne w ustawie o zapasach ropy naftowej w aspekcie krajowego bezpieczeństwa energetycznego (dr Jacek Bąkowski, Ekspert Zewnętrzny) (20 min.)

16.00 - Przerwa kawowa (20 min)

16.20 - Bezpieczeństwo transakcji elektronicznych - Kitemark™ (Wojciech Dworakowski, Ekspert Zewnętrzny; Rafał Śmiłowski, BSI) (20 min.)
16.40 - Wystapienie Partnera - Dostęp do informacji - kluczowy element efektywych procesów zarządzania infrastrukturą krytyczną (Prezes Konrad Cuch, GUS) (25 min.)
17.05 - Podsumowanie pierwszego dnia konferencji (Joanna Bańkowska, BSI)

19.00 - Uroczysty Bankiet

 

DZIEŃ DRUGI (27 listopada) 

 

09.30 - Przechowywanie danych w chmurze a bezpieczeństwo informacji (Beata Marek, CyberLaw) (30 min.)
10.00 - Warunki, możliwości i zasady ubezpieczania ryzyka na rzecz infrastruktury krytycznej (Kamil Galicki, IKG) (20 min.)
10.20 - UE - Ochrona infrastruktury krytycznej (dr Anna Samsel, Przedstawiciel Komisji Europejskiej) (20 min.)
10.40 - Podnoszenie kwalifikacji w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej odpowiedzią na zapotrzebowanie przedsiębiorców i administracji publicznej (Podinspektor Marcin Piotrowski, WSPOL) (20 min.)
11.00 - Wystąpienie RCB (dr. Krzysztof Malesa, Dyrektor RCB) (20 min.)

11.20 - Przerwa Kawowa + czas na zdanie pokoi (30 min)

11.50 - Ocena zdolności organizacji do zarządzania kryzysowego – kierunki standaryzacji systemu oceny (Grzegorz Krzemiński, World Sec Info Ltd) (20 min.)
12.10 - Ucywilnione nowoczesne technologie wojskowe w zakresie realizacji zadań wsparcia dla Infrastruktury Krytycznej (Tomasz Kwoczak, Ekspert Zewnętrzny) (20 min.)
12.30 - Wystąpienie Partnera - Zarządzanie Ryzykiem oraz System Zarządzania Ciągłością Działania w PSE (dyr. Jarosław Socha, PSE) (20 min.)
12.50 - Nie jesteś samotną wyspą na oceanie infrastruktury (Leszek Nitychoruk, Bank Handlowy w Warszawie) (20 min)

13.10 - Lunch (1h)


14.10 - Pokaz + Wykład - Współczesne techniki monitorowania Infrastruktury Krytycznej. Dron - zalety i niebezpieczeństwa (Artur Książek, Sebastian Banaszek, DronHouse S.A.) (45 min.)
14.55 - Szyfrowanie jako norma bezpieczeństwa 2016 (Dr Andrzej Chmielowiec, Politechnika Rzeszowska, Mgr Kamil Kaczyński, WAT) (20 min.)
15.15 - Analiza case study pozwalająca na wskazanie zasadności analizy ryzyka, ciągłości działania, zarządzania kryzysowego (Michał Grzybowski, Ekspert Zewnętrzny) (15 min.)
15.30 - Postrzeganie bezpieczeństwa organizacji (w kontekście wykorzystania norm) przez absolwentów bezpieczeństwa wewnętrznego (dr Grzegorz Abgarowicz, UKSW) (15 min.)
15.45 - Szkolnictwo wyższew odniesieniu do problematyki bezpieczeństwa i ciągłości działania (Jego Magnificencja Rektor UKSW) (15 min.)
16.00 - Podsumowanie drugiego dnia konferencji (Joanna Bańkowska, BSI)


Konferencja Zarządzanie Ciągłością Działania

 

KONFERENCJA BSI

WYZWANIA DLA SYSTEMU
INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ

 

26-27 listopada 2015 

Dnia pierwszego prelekcje rozpoczynały się o godzinie 9.30 i trwały do godziny 17.00.
Tego dnia, o godzinie 19.00 odbył się również uroczysty bankiet.

Dnia drugiego wykłady trwały od godziny 9.30 do godziny 16.00

 

Miejsce:

Miejscem konferencji był komfortowy Windsor Palace Hotel & Conference Center**** w Jachrance k/Warszawy, wyróżniający się piękną architekturą oraz urokliwym położeniem nad Zalewem Zegrzyńskim.

Windsor Palace Hotel ****
Conference Centre
Jachranka 75
05-140 Serock 

 

Sprawdź jak dojechać:


 

Konferencja Ciągłość Działania

 


Relacja z Konferencji BSI – Ciągłość Działania
(26-27 listopada  2015, Hotel Windsor Jachranka k./Warszawy)

 

Kolejna Edycja Konferencji BSI na temat Zarządzania Ryzykiem, Ciągłością Działania i Bezpieczeństwa Informacji już za nami. W dniach 26-27 Listopada mieliśmy przyjemność gościć ekspertów i praktyków z kluczowych krajowych organizacji rządowych oraz biznesowych działających zarówno w Polsce jak i na całym świecie. 

Podczas dwóch dni konferencji eksperci definiowali najważniejsze zagrożenia i wyzwania dla zapewnienia Ciągłości Działania oraz poszukiwali odpowiedzi jak zapewnić jak największe bezpieczeństwo dla systemu infrastruktury krytycznej. Uczestnicy mieli okazję poznać najnowsze rozwiązania, techniki i narzędzia wspierające organizację w minimalizowaniu ryzyka w sytuacjach kryzysowych.

Wielokrotnie zostało podkreślone systemowe podejście do ryzyka w nowej, zaktualizowanej normie ISO 9001:2015, która ukazała się we wrześniu tego roku.  

Prelekcje były prowadzone m.in przez Ekspertów BSI, Partnerów Strategicznych z firm Gaz System, PSE oraz Grupy LOTOS, a także przedstawicieli m.in.: Komisji Europejskiej, GUS-u, Straży Miejskiej M.st. Warszawy, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Wykład inauguracyjny został wygłoszony przez Premiera Waldemara Pawlaka. Konferencję uświetnił także wykład Jego Magnificencji Rektora UKSW Ks. Prof. Dr hab. Stanisława Dziekońskiego.

Uczestnicy mieli także możliwość zapoznania się z tematyką Zarządzania Kryzysowego organizacjami międzynarodowymi w prelekcji Marka Bashama- Dyrektora Zarządzającego BSI EMEA.

Wykłady były prowadzone przez wybitnych ekspertów prezentujących takie organizacje jak: CEEP,IKG, CyberLaw, World Sec Info Ltd, Citi Bank, SecuRing, WAT. Niewątpliwą atrakcją Konferencji był pokaz dronów firmy DRONHOUSE.

Bogata i interaktywna formuła wydarzenia oraz możliwość wymiany doświadczeń zyskały uznanie uczestników. Na szczególne uznanie zasługuje prelekcja Gościa Honorowego Premiera Waldemara Pawlaka na temat bezpieczeństwa energetycznego Europy.

Ocenie możliwości i szans dla rozwoju sektora energetyki poświęcony został także Panel dyskusyjny, który poprowadziła Joanna Bańkowska- Dyrektor Zarządzający BSI Group Polska.W panelu brali udział wybitni eksperci i praktycy: Pan Bogdan Janicki – Starszy Doradca z Grupy Lotos, Dr inż. Henryk Majchrzak – Prezes Zarządy PSE, Andrzej Gregorczyk – Dyrektor w Gaz – System, Jego Magnificencji Rektor UKSW Ks. Prof. Dr hab. Stanisław Dziekoński, Rafał Śmiłowski - Dyrektor Operacyjny w BSI Group Polska.

Wykład dotyczący Wyzwań dla Infrastruktury Krytycznej w kontekście bezpieczeństwa Europy wygłosił dr hab. Jan Chadam – Prezes Zarządu Gaz-System. Kolejne prelekcje zostały oparte na przykładach praktycznych takich organizacji jak CEEP, Gaz-System, PSE, Komisja Europejska wzbudzały wiele emocji oraz dały wyjątkowy, szeroki przekrój zagadnień związanych z Ciągłością Działania.

Podczas wykładów uczestnicy mogli poznać także  przykłady zachwiania bezpieczeństwa organizacji poprzez zagrożenia płynące z cyberprzestrzeni. Nasi Goście mieli okazję zdobyć wiedzę o bezpieczeństwie transakcji elektronicznych.

Żywe dyskusje kuluarowe dodatkowo były doskonałą okazją do pogłębienia poruszanej tematyki, a uroczysty bankiet pozwolił na nawiązanie nowych relacji.

Zapraszamy do obejrzenia FOTORELACJI Z WYDARZENIA

Dziękujemy uczestnikom za przybycie na naszą konferencję, prelegentom za możliwość wysłuchania inspirujących wykładów, a partnerom za współpracę. Dziękujemy również Hotelowi Windsor w Jachrance za wysokiej jakości obsługę i profesjonalizm.

__________________________________________

Report on BSI Conference
Challenges for Critical Infrastructure System

(26-27 November 2015, Windsor Hotel,  Jachranka k. \/Warszawy)

The next edition of the BSI Conference on risk management, Business Continuity and security of information has already finished

On 26-27 November we had the pleasure to host experts and practitioners of the key public and private  sector organizations operating both in Poland and around the world.

During the two days of the Conference experts defined key threats and challenges to ensure Business Continuity and searched for an answer how to ensure the highest possible security for critical infrastructure. Participants had the opportunity to learn about the latest solutions, techniques and tools to support the Organization in minimizing risk in emergency situations.

System approach to risk was emphasized in the new updated ISO 9001:2015 standard that was published in September this year.

Presentations were conducted by BSI Experts, strategic partners from Gaz System, PSE and Lotos Group, as well as representatives of  the European Commission, GUS, the Municipal Police of  Warsaw, Police Academyl in Szczytno.

The inaugural lecture was delivered by  the  Minister Waldemar Pawlak. TheConference also included a lecture ofby His Magnificience, Rector of UKSW, Prof. Dr hab. Stanisław Dziekoński.

Participants had the opportunity to become familiar with  in crisis-management  in international organizations which was introduced in the speech of Mark Basham-Managing Director, BSI EMEA.

Lectures were conducted by eminent experts representing  such organizations as: CEEP,  IKG, CyberLaw, World SecI nfo Ltd, Citi Bank, SecuRing, WAT.

The great attraction of the Conference was a demonstration of dron possibilities organized by DRONHOUSE company. 

Rich and interactive formula events and the ability to share experience gained recognition.

The lecture of the honorary guest-  The Prime Minister Waldermar Pawlak- on energetic security in Europe deserves particular recognition.

Assessing the possibilities and opportunities for the development of the energy sector was also covered in the Panel discussion, which was moderated by Joanna Bańkowska-Managing Director, BSI Group Poland.

The Panel were attended by prominent experts and practitioners: Mr Bogdan Janicki-Senior Advisor of Lotos Group, Dr inż. Henryk Majchrzak-the President of the boards of PSE, Andrzej Gregorczyk – Director of Gaz System, His Magnificience, Rector of UKSW, Prof. Dr hab. Stanisław Dziekoński, Rafał Śmiłowski-Operations, Compliance and Risk Manager  in the BSI Group, Poland.

Lecture on challenges for critical infrastructure in the context of the European security was delivered by dr HAB. Jan Chadam – President of the Board of Gaz-System.

 The following presentations were based on practical examples of such organizations as  CEEP, Gaz-System, PSE, European Commission stirred a lot of excitement and gave a unique, a broad range of issues related to Business Continuity.

During the lecture, the participants were able to learn about the deterioration of the safety of the organization by cyberthreats. Our Guests had also  the opportunity to gain knowledge of the security of electronic transactions.

Animated lobby discussions were an excellent opportunity to deepen the subject matter, and a banquet allowed  to establish new relationships.

We invite you to see the PHOTOREPORT of EVENT

 We would like to thank all the  participants for coming to our Conference, speakers for the opportunity to listen to inspiring lectures and the partners for co-operation. We also thank the Windsor Hotel  in Jachranka  for high quality and professional service.