Szkolenia dla ISO/IEC 27017 Zabezpieczenia usług w chmurze obliczeniowej

ISO-IEC-27017-Information-Security

 Z pomocą naszych ekspertów dowiesz się jak skutecznie zarządzać  bezpieczeństwem informacji w chmurze obliczeniowej.

 Norma ISO/IEC 27017 stosowana z serią norm ISO/IEC 27001 zapewnia dostawcom danych w chmurze i klientom korzystającym z usług danych w chmurze wzmocnione środki kontroli. 

Nasze szkolenia odbywają się wg określonych schematów, które umożliwiają zaznajomienie się z normami, poznanie zasad wdrożenia Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem informacji i ich auditu. Szkolenia

Bezpieczeństwo Informacji w chmurze wg ISO/IEC 27017 z elementami ochrony danych osobowych przetwarzanych w chmurze (ISO/IEC 27018) NOWE SZKOLENIE

1400 zł
+ VAT

2 dniowe szkolenie

    Celem szkolenia jest przedstawienie zagadnień związanych z bezpieczeństwem informacji przetwarzanych w chmurze, wytycznych dotyczących stosowania zabezpieczeń, w tym zabezpieczeń specyficznych dla przetwarzania w chmurze.

    Po szkoleniu uczestnicy będą w stanie określić obszary, w których może być konieczne dostosowanie istniejących zabezpieczeń i/lub wdrożenie nowych.

Szczegóły szkolenia Bezpieczeństwo Informacji w chmurze wg ISO/IEC 27017 z elementami ochrony danych osobowych przetwarzanych w chmurze (ISO/IEC 27018) NOWE SZKOLENIE