Szkolenia dla ISO/IEC 27017 Zabezpieczenia usług w chmurze obliczeniowej

 ISO-27017-Bezpieczenstwo-Chmury-Obliczeniowej

Z pomocą naszych ekspertów dowiesz się jak skutecznie zarządzać bezpieczeństwem informacji w chmurze obliczeniowej.

Norma ISO/IEC 27017 stosowana z serią norm ISO/IEC 27001 zapewnia dostawcom danych w chmurze i klientom korzystającym z usług danych w chmurze wzmocnione środki kontroli. 

Nasze szkolenia odbywają się wg określonych schematów, które umożliwiają zaznajomienie się z normami, poznanie zasad wdrożenia Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem informacji i ich auditu. Szkolenia

Bezpieczeństwo Informacji w chmurze wg ISO/IEC 27017 z elementami ochrony danych osobowych przetwarzanych w chmurze (ISO/IEC 27018) >

Celem szkolenia jest przedstawienie zagadnień związanych z bezpieczeństwem informacji przetwarzanych w chmurze, wytycznych dotyczących stosowania zabezpieczeń, w tym zabezpieczeń specyficznych dla przetwarzania w chmurze.

Po szkoleniu uczestnicy będą w stanie określić obszary, w których może być konieczne dostosowanie istniejących zabezpieczeń i/lub wdrożenie nowych.

1450 zł + VAT

2 dniowe szkolenie