Przejście z ISO 9001:2008 na ISO 9001:2015 dla Auditorów Wiodących

Czy jesteś Audytorem wewnętrznym lub wiodącym SZJ wg ISO 9001:2008, który chciałby rozwijać wiedzę z zakresu audytu i SZJ zgodnego z ISO 9001:2015?

Ten kurs jest idealny dla obecnych auditorów. Nie tylko umożliwia im poznanie nowej Architektury Wysokiego Poziomu oraz kluczowych różnic pomiędzy ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015 ale mają też szansę na praktyczne audytowanie z uwzględnieniem głównych zmian w ISO 9001:2015.

Zobacz ulotkę kursu


Kto jest adresatem szkolenia:

Szkolenie jest dla Auditorów wewnętrznych i wiodących SZJ, którzy potrzebują przekształcenia swoich dotychczasowych uprawnień do audytowania wg nowych wymagań ISO 9001:2015.

Czego się nauczę?

Celem kursu jest nauka audytowania z uwzględnieniem najważniejszych zmian, które wprowadziło nowe wydanie normy ISO 9001:2015.

Nauka w czasie szkolenia obejmuje:

  • Aneks SL Załącznik 2 i ramy nowej Architektury Wysokiego Poziomu (HLS),
  • Nowe wymagania odnoszące się do Kontekstu organizacji, Przywództwa, Planowania, Wsparcia oraz Działań operacyjnych – oraz przedstawienie sposobu ich audytowania,
  • Nowe i zmienione terminy i definicje odnoszące się do ISO 9001:2015, a także kluczowe pojęcia, takie jak: myślenie oparte na ocenie ryzyka i podejście procesowe
  • Zmiany w wymaganiach normy ISO 9001:2008 i ich wpływ na perspektywę prowadzenia auditu

Uzyskane korzyści:

To szkolenie może pomóc w:

  • Zrozumieniu kluczowych zmian między ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015
  • Przygotowaniu i rozwijaniu umiejętności prowadzenia audytu wg ISO 9001:2015
  • Spełnieniu wymagań IRCA dotyczących szkolenia dla Auditorów (przejście na wymagania nowego wydania normy).

Po zakończeniu szkolenia Uczestnik otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia uznawany na całym świecie.

Szkolenie obejmuje:

  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat
  • poczęstunek i lunch