ISO 55001:2017 – wymagania i wdrożenie Systemu Zarządzania Aktywami

Norma ISO 55001 funkcjonuje na rynku już od roku 2014 i doczekała się swojej nowelizacji. Zalecenia normy są niezależne od branży czy też formy własności i opierają się na podstawowej zasadzie, że przy pomocy majątku, firmy realizują wartość dla swoich klientów: wytwarzają produkty lub dostarczają usługi. Właściwe zarządzanie tym majątkiem poprawia efektywność gospodarowania środkami finansowymi. Zarządzanie aktywami według ISO 55001 obejmuje cały cykl życia majątku: od planowania, poprzez wybór, nabycie/proces inwestycyjny, utrzymanie podczas fazy wykorzystania produkcyjnego, aż do wycofania z eksploatacji. W obecnej wersji normy położono nacisk na analizę ryzyka związanego z posiadanym majątkiem. Wdrożenie systemu  pozwala przedsiębiorcom na podejmowanie świadomych decyzji, które przynoszą wymierne wyniki:

 • Przemyślane decyzje inwestycyjne
 • Poprawę wyniku finansowego dzięki zmniejszeniu kosztów oraz wydłużeniu życia zasobów
 • Zgodność z regulacjami
 • Lepszą jakość wyrobów lub usług dzięki utrzymaniu urządzeń w dobrej kondycji
 • Zwiększone zaangażowanie społeczne – zmniejszenie energochłonności i emisji substancji szkodliwych

To tylko niektóre z korzyści, które można osiągnąć dzięki Systemowi Zarządzania Aktywami opartemu na ISO 55001. Zapraszamy do udziału w szkoleniu, które pomoże zrozumieć wymagania normy oraz przygotować się do wdrożenia jej zaleceń.

Kto jest adresatem szkolenia?

 • dyrektorzy techniczni i szefowie działów utrzymania
 • przedsiębiorcy zamierzający wdrożyć system
 • pełnomocnicy ds. systemu zarządzania
Nasze podejście do uczenia się, oparte na aktywizacji uczestników, zwiększa efektywność kursu poprzez poprawę zdolności do zdobywania i utrwalania wiedzy oraz wykorzystywania umiejętności.

Czego się nauczę?

Celem szkolenia jest:

 • przedstawienie wymagań normy ISO 55001:2017 oraz wytycznych co do jej implementacji
 • interpretacja głównych wymagań ISO 55001:2017
 • przedstawienie sposobu wdrażania Systemu Zarządzania Aktywami

Program szkolenia

Dzień 1 (od 9 do 17:00)

 1. Rodzina norm serii ISO 55000 związanych z zarządzaniem aktywami (ISO 55000, 55001, 55002)
 2. Korzyści i trudności związane z wdrożeniem systemu zarządzania aktywami
 3. Podstawowe terminy związane z zarządzaniem aktywami
 4. Podstawowe zasady zarządzania aktywami
 5. Czynności związane z zarządzaniem aktywami
 6. System zarządzania aktywami
 7. Struktura normy ISO 55001:2017

Dzień 2 (od 9 do 17:00)

 1. Wymagania normy ISO 55001:2017 oraz wdrażanie systemu zarządzania aktywami

1.1.    Kontekst organizacji

1.2.    Przywództwo

1.3.    Planowanie

1.4.    Wsparcie

1.5.    Działania operacyjne

1.6.    Ocena wyników funkcjonowania

1.7.    Doskonalenie

2. Podsumowanie i zakończenie

Szkolenie obejmuje:

 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat
 • poczęstunek i lunch