Auditor Wiodący Systemu Zarządzania Energią wg ISO 50001:2018 (CQI/IRCA 2091)

CQI IRCA Approved Training ParnterKurs BSI „Auditor Wiodący Systemu Zarządzania Energią”  zapewnia uczestnikom zestaw umiejętności do oceny, monitorowania i poprawy efektywności Systemu Zarządzania Energią (EnMS) w organizacji. Kurs opiera się  na zasadach i praktykach skutecznego zarządzania systemami kontroli procesu zgodnie z normą ISO 19011:2018.  

Celem kursu jest dostarczenie cennych wskazówek poprzez ukazanie praktycznych doświadczeń w planowaniu, realizacji i raportowaniu auditów Systemu Zarządzania Energią. Program, będący połączeniem teorii i praktyki, wykładów i ćwiczeń, pozwoli uczestnikom zapoznać się z procedurą tego typu auditu. Ten kurs pozwoli auditorom wiodącym w pełni zrozumieć ich role oraz nabyć umiejętności jakich potrzebują, aby prowadzić audity w sposób jak najbardziej skuteczny.

Szkolenie prowadzone po polsku, część materiałów - prezentacja oraz studium przypadku w wersji oryginalnej (wersja angielska).

Jak skorzystam?

  • Poznam metody i techniki, które pozwolą na skuteczniejsze auditowanie EnMS i umożliwią zarządowi podejmowanie trafnych decyzji na podstawie informacji uzyskanych z auditów,
  • Ćwicząc doskonalenie umiejętności analitycznego myślenia, które jest atutem w czasach dużej konkurencji,
  • Zapoznam się z informacjami dotyczącymi podejścia, zasad, prawodawstwa i strategii auditorów zewnętrznych, co jest pomocne dla organizacji wdrażających systemy zarządzania środowiskowego w przygotowaniu się do auditu certyfikującego, 
  • Zwiększenie kompetencji auditorów poprzez udział w uznawanym w Polsce i na świecie szkoleniu, 
  • Uzyskując certyfikat Auditora Wiodącego, który jest dowodem na spełnianie wymagań szkoleniowych stawianych przez jednostki akredytujące personel.
Od uczestników zapisujących się na szkolenie dla Auditorów Wiodących ISO 50001:2018 z akredytacją CQI/IRCA oczekujemy znajomości wymagań normy ISO 50001:2018. Jeśli uczestnik nie posiada takiej wiedzy rekomendujemy szkolenie z Wymagań normy ISO 50001:2018