Auditor Wiodący Systemu Zarządzania Energią wg ISO 50001

Kurs BSI „Auditor Wiodący Systemu Zarządzania Energią”  zapewnia uczestnikom zestaw umiejętności do oceny, monitorowania i poprawy efektywności Systemu Zarządzania Energią (EnMS) w organizacji. Kurs opiera się  na zasadach i praktykach skutecznego zarządzania systemami kontroli procesu zgodnie z normą ISO 19011:2011.  

Celem kursu jest dostarczenie cennych wskazówek poprzez ukazanie praktycznych doświadczeń w planowaniu, realizacji i raportowaniu auditów systemu zarządzania energią. Program, będący połączeniem teorii i praktyki, wykładów i ćwiczeń, pozwoli kursantom zapoznać się z procedurą tego typu auditu. Ten kurs pozwoli Twoim auditorom wiodącym w pełni zrozumieć ich role oraz nabyć umiejętności jakich potrzebują, aby prowadzić audity w sposób jak najbardziej skuteczny.

W sprawie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Działem szkoleń szkolenia@bsigroup.com


Kto jest adresatem szkolenia:

 • Menedżerowie/ Koordynatorzy odpowiedzialni za proces Zarządzania Energią, 
 • Kierownictwo zakładów przemysłowych, 
 • Menedżerowie ds. Jakości i Ochrony Środowiska, 
 •  Pracownicy, odpowiedzialni za poprawę efektywności energetycznej, 
 • Konsultanci, 
 • Auditorzy wewnętrzni i zewnętrzni odpowiedzialni za audit działania systemu zarządzania energią, 
 • Osoby chcące inwestować w swój rozwój oraz współpracować z jednostkami certyfikującymi.

Czego się nauczę?

 • Opisywać cele Systemu Zarządzania Energią 
 • Interpretować wymagania ISO 50001 w kontekście auditu
 • Wyjaśnić rolę auditora w procesie planowania, kierowania, raportowania auditu Systemu Zarządzania Energią zgodnie z normą ISO 19011:2011
 • Sprecyzować i przedstawić wyniki auditu 
 • Zarządzać z sukcesem przebiegiem auditu, komunikacją i zbieraniem dowodów auditowych
 • Sporządzić użyteczny raport z auditu
 • Prowadzić spotkania otwierające, zamykające i podsumowujące audit

Jak skorzystam?

 • Poznam metody i techniki, które pozwolą na skuteczniejsze auditowanie EnMS i umożliwią zarządowi podejmowanie trafnych decyzji na podstawie informacji uzyskanych z auditów,
 • ćwicząc doskonalenie umiejętności analitycznego myślenia, które jest atutem w czasach dużej konkurencji,
 •  Zapoznam się z informacjami dotyczącymi podejścia, zasad, prawodawstwa i strategii auditorów zewnętrznych, co jest pomocne dla organizacji wdrażających systemy zarządzania środowiskowego w przygotowaniu się do auditu certyfikującego, 
 • Zwiększenie kompetencji auditorów poprzez udział w uznawanym w Polsce i na świecie szkoleniu, 
 • Uzyskując certyfikat Auditora Wiodącego, który jest dowodem na spełnianie wymagań szkoleniowych stawianych przez jednostki akredytujące personel.

Szkolenie obejmuje:

 • materiały szkoleniowe, 
 • certyfikat, 
 • wyżwywienie, 
 • zakwaterowanie od godz. 17 dnia poprzedzającego rozpoczęcie szkolenia