Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Energią wg ISO 50001

Kurs BSI „Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Energią”  zapewnia uczestnikom zestaw umiejętności do oceny, monitorowania i poprawy efektywności systemu zarządzania energią (EnMS) w organizacji. Ten dwudniowy kurs opiera się  na zasadach i praktykach skutecznego zarządzania systemami kontroli procesu zgodnie z normą ISO 19011:2002.  Celem kursu jest dostarczenie cennych wskazówek poprzez ukazanie praktycznych doświadczeń w planowaniu, realizacji i raportowaniu auditów Systemu Zarządzania Energią. Program, będący połączeniem teorii i praktyki, wykładów i ćwiczeń, pozwoli kursantom zapoznać się z procedurą tego typu auditu.


Kto jest adresatem szkolenia:

 • Menedżerowie/ Koordynatorzy odpowiedzialni za proces Zarządzania Energią
 • Kierownicy Fabryk
 • Menedżerowie ds. Jakości i Ochrony Środowiska
 • Pracownicy, odpowiedzialni za poprawę efektywności energetycznej
 • Osoby zainteresowane monitorowaniem efektywności wdrożenia SZE w swojej organizacji

Czego się nauczę?

Po zakończeniu kursu uczestnicy nabędą umiejętność:

 • Zastosowania zasad auditu oraz wypełniania obowiązków auditora,
 • Planowania przebiegu auditu,
 • Prowadzenia spotkań otwierających i zamykających,
 • Przeprowadzania auditu procesu, próbkowania oraz budowy pytań,
 • Przygotowania ustnej i pisemnej oceny zgromadzonych dowodów,
 • Zwięzłego dokumentowania niezgodności ujawnionych podczas auditu,
 • Prawidłowego pisania raportów z auditu,
 • Oceny proponowanych i zrealizowanych działań korygujących.

Jak skorzystam?

 • Stosowanie zasad auditu
 • Planowanie przebiegu procesu auditu
 • Przeprowadzania auditu procesu, próbkowania oraz budowy pytań
 • Umiejętność przeprowadzenia ustnej i pisemnej oceny zgromadzonych dowodów
 • Zdolność oceny proponowanych i zrealizowanych działań korygujących

Szkolenie obejmuje:

 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat
 • poczęstunek i lunch