Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Energią wg ISO 50001:2018

Kurs BSI „Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Energią”  zapewnia uczestnikom zestaw umiejętności do oceny, monitorowania i poprawy efektywności systemu zarządzania energią (EnMS) w organizacji. Ten dwudniowy kurs opiera się  na zasadach i praktykach skutecznego zarządzania systemami kontroli procesu zgodnie z normą ISO 19011:2018.  Celem kursu jest dostarczenie cennych wskazówek poprzez ukazanie praktycznych doświadczeń w planowaniu, realizacji i raportowaniu auditów Systemu Zarządzania Energią. Program, będący połączeniem teorii i praktyki, wykładów i ćwiczeń, pozwoli kursantom zapoznać się z procedurą tego typu auditu.

Jak skorzystam?

  • Stosowanie zasad auditu
  • Planowanie przebiegu procesu auditu
  • Przeprowadzania auditu procesu, próbkowania oraz budowy pytań
  • Umiejętność przeprowadzenia ustnej i pisemnej oceny zgromadzonych dowodów
  • Zdolność oceny proponowanych i zrealizowanych działań korygujących
Szukasz alternatywy dla tradycyjnych szkoleń? Wypróbuj Szkolenia online Akademii BSI - Connected Learning Live