Wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Ruchu Drogowego wg ISO 39001

Dzięki ISO 39001 można osiągnąć więcej niż zapobieganie śmierci w wyniku wypadków czy redukcja ich liczby - to także zapewnianie interesariuszy, że poważnie traktujecie odpowiedzialność korporacyjną, macie spójne podejście do problematyki bezpieczeństwa drogowego oraz jesteście konkurencyjni. Dzięki współpracy z nami stworzycie Państwo system zarządzania bezpieczeństwem ruchu i drogowego, który pomoże Wam zarządzać nim skuteczniej i wydajniej.


Czy jesteście gotowi na ISO 39001?

W każdej firmie są inne zagrożenia i ryzyka. Każda też jest na innym etapie radzenia sobie z problemami bezpieczeństwa ruchu drogowego. Mając to na uwadze, przygotowaliśmy spersonalizowane pakiety, za pomocą których możecie Państwo postawić bezpieczeństwo ruchu drogowego na pierwszym miejscu. Pakiet ISO 39001 może zawierać tylko takie produkty i usługi, które są potrzebne Waszej firmie, zatem pomożemy Państwu w obniżeniu kosztów zbędnych produktów lub usług oraz pokonać stojące przed Wami wyzwania z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Dzięki nam łatwiej będzie Państwu stworzyć plan projektu ISO 39001 do systemów, które już posiadacie Zadbamy o zarządzanie zagrożeniami dla bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz o to, byście mieli Państwo system zapewniający przestrzeganie dotyczących Was przepisów prawnych, działania w sposób odpowiedzialny i skuteczny, minimalizujący wpływ Waszej organizacji na społeczność lokalną.


Najważniejsze wskazówki dotyczące wdrożenia ISO 39001

  1. Uzyskaj wsparcie i zaangażowanie ze strony kierownictwa wyższego szczebla.
  2. Zaangażuj cały swój biznes dzięki dobrej komunikacji wewnętrznej.
  3. Porównaj obecne praktyki zarządzania bezpieczeństwem bezpieczeństwa drogowego do wymogów ISO 39001.
  4. Uzyskaj opinie swoich pracowników i klientów na temat obecnego zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego.
  5. Utwórz zespół wdrożeniowy, aby uzyskać jak najlepsze wyniki.
  6. Określ role, zakres odpowiedzialności i harmonogramy.
  7. Wprowadź podstawowe wytyczne normy ISO 39001 w swojej organizacji.
  8. Buduj zaangażowanie swoich pracowników poprzez szkolenia i pakiety motywacyjne.
  9. Podziel się wiedzą o ISO 39001 i zachęć swoich pracowników do tego, by zostali auditorami wewnętrznymi.
  10. Przeprowadzaj regularne system ISO 39001, aby mieć pewność, że jest on cały czas skuteczny. _


Szkolenia pozwalające wdrożyć normę ISO 39001

Celem szkolenia jest pomoc w zrozumieniu zasad wdrażania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Ruchu Drogowego zgodnie z normą ISO 39001.