Wprowadzenie do ISO 39001. Szkolenie dedykowane - wycena indywidualna

Skutki kolizji i wypadków drogowych to brzemię odpowiedzialności ciążące na osobach, które biorą udział w ruchu drogowym oraz całego społeczeństwa. Ich następstwa, dla jednostek bezpośrednio zaangażowanych w prowadzenie pojazdów, użytkowanie dróg, uczestnictwo w ruchu i udział jednostek pogotowia ratunkowego, są istotne nie tylko w najpoważniejszym zakresie, tj. strat w ludziach , ale także pociągają za sobą znaczące skutki finansowe dla organizacji bezpośrednio dotkniętych problemem.

System Zarządzania Bezpieczeństwem Ruchu Drogowego (SZBRD), oparty na normie ISO 39001 pomaga organizacjom dzięki wprowadzeniu ram najlepszych praktyk dla zarządzania ryzykiem związanym z ruchem drogowym, ocenie jego wpływu i rozwojowi zdolności osiągania celów w zakresie dobra pracowników i działań społecznych. 

Dzięki prowadzonemu przez doświadczonego trenera szkoleniu, poznasz kluczowe elementy bezpieczeństwa drogowego, korzyści płynące z wdrożenia ISO 39001 oraz  wymagania tej normy. Szkolenie skierowane jest do publicznych i prywatnych organizacji, które biorą czynny udział w ruchu drogowym.

Skontaktuj się z nami, aby otrzymać ofertę:
szkolenia@bsigroup.com
tel. (22) 330 61 84, (22) 330 61 88 


Adresaci szkolenia:

Osoby odpowiedzialne za Zarządzanie Bezpieczeństwem Ruchu Drogowego, w tym:

 • Osoby odpowiedzialne za planowanie transportu, zarządzanie flotą, bezpieczeństwo i higienę pracy, HR
 • Osoby odpowiedzialne za egzekucję bezpieczeństwa ruchu drogowego na szczeblu kierowniczym
 • Wewnętrzni i zewnętrzni auditorzy systemów zarządzania, którzy są zainteresowani poszerzeniem kwalifikacji w zakresie SZBRD
 • Osoby z organizacji praktykujących inne systemy zarządzania, chcące dowiedzieć się więcej o wymaganiach ISO 39001
 • Osoby zainteresowane nabyciem wiedzy o ISO 39001

Cele dydaktyczne:

Po przebytym szkoleniu, uczestnicy będą potrafili:

 • Rozpoznawać kluczowe wymagania ISO 39001
 • Wyjaśnić, jak System Zarządzania Bezpieczeństwem Ruchu Drogowego może pomagać organizacji
 • Demonstrować korzyści biznesowe wynikające z wdrożenia ISO 39001
 • Zrozumieć wymagania ISO 39001
 • Opisać cykl Plan-Do-Check-Act w systemach zarządzania i jego współdziałanie z SZBRD ISO 39001

Uzyskane korzyści:

 • Zrozumienie, dlaczego zarządzanie bezpieczeństwem pracowników na drodze jest ważne
 • Możliwość rozpoznania jak SZBRD może pomóc organizacji zmniejszyć lub całkowicie wyeliminować prawdopodobieństwo wypadków I kolizji drogowych
 • Zdobycie wiedzy na temat wymagań ISO 39001
 • Zdobycie wiedzy dotyczącej planowania implementacji SZBRD
 • Zwiększenie swojej świadomości nt.  bezpieczeństwa ruchu drogowego w kontekście ISO 39001

Dodatkowe informacje:

Czas trwania: 1 dzień

Certyfikat uczestnictwa wydawany jest wszystkim uczestnikom szkolenia.

 

Skontaktuj się z nami, aby otrzymać ofertę:
szkolenia@bsigroup.com
tel. (22) 330 61 84, (22) 330 61 88