Wdrożenie ISO 39001. Szkolenie dedykowane - wycena indywidualna

Organizacje wszystkich typów i rozmiarów, odgrywają ważną rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa ruchu drogowego, dążąc do zmniejszenia liczby urazów i innych tragicznych następstw wypadków drogowych.
System Zarządzania Bezpieczeństwem Ruchu Drogowego (SZBRD) wg ISO 39001 zapewnia organizacjom sprawdzony schemat najlepszych praktyk w zakresie zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego.
Pierwszym krokiem do sukcesu jest rzetelne wdrożenie SZBRD, który dostarcza rozwiązań wykraczających poza te zdobyte w drodze tylko dostosowywania się do wymagań i regulacji prawnych.
Podczas 2 dniowego szkolenia, za pomocą ćwiczeń praktycznych, pracy w grupach i dyskusjom, doświadczony trener poprowadzi uczestników przez proces wdrożenia SZBRD.

Skontaktuj się z nami, aby otrzymać ofertę:
szkolenia@bsigroup.com
tel. (22) 330 61 84, (22) 330 61 88 

 


Adresaci szkolenia:

Osoby odpowiedzialne za Zarządzanie Bezpieczeństwem Ruchu Drogowego, w tym:

 • Osoby odpowiedzialne za Zarządzanie Bezpieczeństwem Ruchu Drogowego/ Transportem, w tym:
 • Osoby odpowiedzialne za zarządzanie flotą i władze lokalne
 • Kierownictwo, służby ratunkowe, personel zarządzający bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Pracownicy HR
 • Wewnętrzni i zewnętrzni auditorzy systemów zarządzania, którzy są zainteresowani poszerzeniem kwalifikacji w zakresie SZBRD
 • Osoby z organizacji praktykujących inne systemy zarządzania, chcące dowiedzieć się więcej o wymaganiach ISO 39001
 • Osoby zainteresowane nabyciem wiedzy o ISO 39001

Cele dydaktyczne szkolenia:

Po przebytym szkoleniu, uczestnicy będą potrafili:

 • Rozpoznawać podstawowe wytyczne systemów zarządzania oraz odnieść je bezpośrednio do ISO 39001
 • Identyfikować korzyści płynące z wdrożenia SZBRD w odniesieniu do ich organizacji
 • Wykorzystywać schematy wdrożeniowe ISO 39001, wspierane przez cykl PDCA
 • Zrozumieć wymagania ISO 39001 z perspektywy procesu wdrożenia jej do ich organizacji
 • Wprowadzić kluczowe elementy ISO 39001 
 • Przeprowadzić analizę pozycji organizacji w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego

Uzyskane korzyści:

 • Uczestnicy kursu dowiedzą się, jak działa nowa norma dotycząca bezpieczeństwa na drodze oraz jakie korzyści może przynieść organizacji jej wdrożenie.
 • Szkolenie przygotuje uczestników do skutecznego wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem.
 • Zwiększenie wiarygodności organizacji, jako jednostki zaangażowanej w zapewnienie bezpieczeństwa drogowego.
 • Zdobycie wiedzy na temat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Ruchu Drogowego
 • Dogłębne poznanie procesów wdrożeniowych ISO 39001

Informacje dodatkowe:

Czas trwania: 2 dni

Certyfikat uczestnictwa wydawany jest wszystkim uczestnikom szkolenia

 

Skontaktuj się z nami, aby otrzymać ofertę:
szkolenia@bsigroup.com
tel. (22) 330 61 84, (22) 330 61 88