Auditor Wewnętrzny ISO 39001. Szkolenie dedykowane - wycena indywidualna

System Zarządzania Bezpieczeństwem Ruchu Drogowego oparty na normie ISO 39001 może pomóc Państwa organizacji dzięki wprowadzeniu ram najlepszych praktyk dla zarządzania ryzykiem związanym z ruchem drogowym, ocenie jego wpływu i rozwojowi zdolności osiągania celów w zakresie dobra pracowników i działań społecznych.  
ISO 39001, wraz ze skutecznym auditem zgodności, zapewni Państwa organizacji płynne i efektywne zarządzanie bezpieczeństwem ruchu drogowego. Pomoże to prowadzić ciągłe doskonalenie w obszarze ryzyka, które może być rażące dla organizacji, które  doświadczają skutków wypadków drogowych. Ponadto, Auditorzy Wewnętrzni pomagają przygotowywać organizację na audyty zewnętrzne Klientów, lub jednostek certyfikacyjnych. 

Szkolenie rozwija wiedzę i umiejętności niezbędne do przejścia auditu ISO 39001. Poprzez ćwiczenia praktyczne, pracę w grupach i wymianę doświadczeń, doświadczony trener poprowadzi Państwa przez zasady i praktyki auditu oraz wykaże ich bezpośrednie zastosowanie w audycie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Ruchu Drogowego ISO 39001.

Skontaktuj się z nami, aby otrzymać ofertę:
szkolenia@bsigroup.com
tel. (22) 330 61 84, (22) 330 61 88 

 


Kto jest adresatem szkolenia:

Osoby odpowiedzialne za Zarządzanie Bezpieczeństwem Ruchu Drogowego, w tym:

 • Osoby odpowiedzialne za planowanie transportu, zarządzanie flotą, bezpieczeństwo i higienę pracy, HR
 • Osoby odpowiedzialne za zarządzanie bezpieczeństwem ruchu drogowego, jego wprowadzenie i egzekucję
 • Wewnętrzni i zewnętrzni auditorzy systemów zarządzania, którzy są zainteresowani poszerzeniem kwalifikacji o ISO 39001
 • Osoby z organizacji praktykujących  inne systemy zarządzania, chcące dowiedzieć się więcej o wymaganiach ISO 39001
 • Osoby zainteresowane nabyciem wiedzy o ISO 39001

Cele dydaktyczne szkolenia:

Po przebytym szkoleniu, uczestnicy będą potrafili:

 • Wyjaśnić podstawowe wymagania normy ISO 39001
 • Zaplanować audit ISO 39001
 • Przeprowadzić audit ISO 39001
 • Raportować wyniki auditu

Uzyskane korzyści:

Korzyści:

 • Określenie efektywności Zarządzania Bezpieczeństwem Ruchu Drogowej w Państwa Organizacji
 • Wykazanie przed Państwa klientami i interesariuszami zaangażowania w zarządzanie ryzykiem
 • Przygotowanie do audytu zewnętrznego
 • Zdobycie wiedzy i umiejętności w audicie ISO 39001

Informacje dodatkowe:

Czas trwania: 2 dni

Certyfikat uczestnictwa wydawany jest wszystkim uczestnikom szkolenia.

 

Skontaktuj się z nami, aby otrzymać ofertę:
szkolenia@bsigroup.com
tel. (22) 330 61 84, (22) 330 61 88