Korzyści płynące z ISO/IEC 27018

Jakie są przewidywane korzyści płynące z ISO/IEC 27018?

Celem przedmiotowej normy jest reagowanie na zagrożenia związane z publiczną chmurą obliczeniową oraz pomoc w budowaniu zaufania do dostawców usług w publicznej chmurze obliczeniowej. Norma oferuje zestaw środków kontrolnych, jakie Dostawcy Usług Kontrolnych muszą wdrożyć, aby wyeliminować konkretne zagrożenia.

Zgodnie z opinią naszych klientów wdrożenie i przyjęcie Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Danych Osobosych w Chmurze publicznej przynosi wiele istotnych korzyści, takich jak:

• Większe zaufanie do Państwa przedsiębiorstwa – zapewnia klientom i interesariuszom większą gwarancję ochrony danych osobowych i informacji.

• Przewaga konkurencyjna – norma pozwala wyróżnić się spośród konkurentów dzięki ochronie danych osobowych na najwyższym poziomie

• Pomoc w rozwoju przedsiębiorstwa – zapewnia wspólne wytyczne dla różnych państw, ułatwiając prowadzenie działalności gospodarczej na poziomie światowym i uzyskanie dostępu jako preferowany dostawca


Przeczytaj nasz folder i dowiedz się więcej na temat nowej normy