Szkolenie BRCGS – Monitoring środowiskowy

W trakcie kursu omawiane są szczegółowo kluczowe elementy programu monitoringu środowiskowego (identyfikacja obszarów podwyższonego ryzyka mikrobiologicznego; metody pobierania próbek, działania korygujące). Szkolenie to jest szczególnie rekomendowane podczas wdrażania i prowadzenia systemów zarządzania, w tym takich jak opisane w standardach BRCGS Food oraz Packaging Materials.

brcgs ate

Jako jedyna jednostka certyfikująca w Polsce oferujemy także akredytowane szkolenia BRCGS. Poznaj normę oraz zmiany jakie zaszły w nowej 6 Wersji na naszych szkoleniach.

Szkolenia prowadzone są przez akredytowaną trenerkę (BRCGS Approved Training Partner). Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują odpowiednie certyfikaty, które są wystawiane przez BRCGS Global Standards w Londynie.

PL-OKLADKA-INSTRUKCJA-SZKOLENIE-BRC

Rejestracja na to szkolenie jest dwuetapowa: prosimy  w pierwszej kolejności o rejestrację w naszym systemie, następnie w systemie BRCGS Educate wg instrukcji.

Prosimy pamiętać o przyniesieniu kopii Standardu BRCGS na szkolenie. Darmowa kopia jest dostępna do pobrania na stronie w księgarni BRCGS 

Dla kogo jest to szkolenie?

Konsultanci /Audytorzy/osoby pracujące w obszarach związanych z jakością.

Najważniejsze cele szkoleniowe:

• Omówienie kluczowych elementów program monitoring środowiskowego (miejsca poboru prób, metody badań, częstotliwość badań, działania korygujące, walidacja / weryfikacja programu)

• Omówienie najlepszych praktyk branżowych stosowanych podczas przygotowywania programu monitoringu środowiskowego.

Co zawiera szkolenie?

  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat
  • wyżywienie

Szkolenie prowadzone jest w języku polskim. 
Prezentacja oraz materiały pomocnicze są przygotowane w wersji oryginalnej 
(w j. angielskim).