BRCGS Global Standard Packaging Issue 6 Sites training (Szkolenie dla zakładów)

Szkolenie zostało zaprojektowane w taki sposób, aby dostarczyć uczestnikom wiedzy na temat wymagań standardu (w tym wymagań fundamentalnych (podstawowych) w wydaniu 6. Osoby uczestniczące uzyskają również wiedzę na temat przebiegu procesu auditu systemu, w tym przygotowania do auditu, niezgodności, działań korygujących i tematów związanych z certyfikatem. Wiedza na temat produkcji opakowań jest niezbędna podczas szkolenia.

brcgs ate

Jako jedyna jednostka certyfikująca w Polsce oferujemy także akredytowane szkolenia BRCGS. Poznaj normę oraz zmiany jakie zaszły w nowej 6 Wersji na naszych szkoleniach.

Szkolenia prowadzone są przez akredytowaną trenerkę (BRCGS Approved Training Partner). Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują odpowiednie certyfikaty, które są wystawiane przez BRCGS Global Standards w Londynie.

PL-OKLADKA-INSTRUKCJA-SZKOLENIE-BRCRejestracja na to szkolenie jest dwuetapowa: prosimy  w pierwszej kolejności o rejestrację w naszym systemie, następnie w systemie BRCGS Educate wg instrukcji.

Prosimy pamiętać o przyniesieniu kopii Standardu BRCGS na szkolenie. Darmowa kopia jest dostępna do pobrania na stronie w księgarni BRCGS 

Kto jest adresatem szkolenia?

Osoby zajmujące się tematami jakościowymi, technicznymi, systemowymi w zakładach.

Nasze unikalne podejście do szybkiego uczenia się pozwala na przyspieszenie procesu przyswajania wiedzy oraz pozwala na uzyskanie umiejętności niezbędnych do jej praktycznego wykorzystania.

Czego się nauczę?

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą w stanie:

 • Określić wymagania i korzyści standardu BRCGS,
 • Określić  szczegółowo punkty mówiące o analizie zagrożeń i ocenie ryzyka,
 • Określić wymagania dotyczące zaangażowania najwyższego kierownictwa i budowania kultury jakości i bezpieczeństwa produktu,
 • Określić szczegóły procesu auditu i certyfikacji,
 • Określić zakres i plan auditu,
 • Określić - co oznacza audit, niezgodność i działanie korygujące,
 • Wykorzystać BRCGS Directory do zarządzania raportem z auditu,
 • Zrozumieć program BRCGS Global Compliance.

EGZAMIN: 25 pytań, 60% zaliczenie

Szkolenie obejmuje

 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat
 • wyżywienie

Szkolenie, prezentacja oraz materiały pomocnicze są w języku polskim.