Szkolenia dla norm z serii AS 9100

Dedykowane i praktyczne szkolenia dla AS 9100 oparte o przykłady z realiów Państwa organizacji, to pełne wykorzystanie możliwości szkoleniowych, również w zakresie Zarządzania Jakością w przemyśle lotniczym. 

Jesteśmy ekspertem w dziedzinie szkoleń i oceny. Dysponujemy szeregiem kursów publicznych i wewnętrznych, w których mogą Państwo uczestniczyć przed rejestracją do wprowadzenia normy, podczas tego procesu i po nim.

Zakres naszych szkoleń dla AS 9100 rozciąga się od jednodniowego szkolenia wstępnego po szkolenie wdrożeniowe i kursy dla audytorów - a zatem są one przydatne na każdym etapie. Nasze doświadczenie w dziedzinie przystosowywania organizacji różnych typów i wielkości nie ma sobie równych - oferujemy potrzebne szkolenia, które pozwalają poznać i wdrożyć normę AS 9100.

Oferujemy kompleksowy program szkoleń AS 9100, obejmujący wszystkie zagadnienia związane z tą normą.

Szkolenia z serii norm AS/EN 9100

Wymagania AS/EN 9100:2016 >

W ramach szkolenia określane są wymogi i struktura skutecznego AQMS oraz znaczenie, jakie mają dla Państwa. Dzięki szkoleniu zdobędą Państwo szczegółową wiedzę na temat historii i rozwoju normy 9100:2016, kluczowych terminów, definicji i integracji oraz dostosowania do architektury wysokiego poziomu znormalizowanej zgodnie z ISO. Nauczą się Państwo interpretować i stosować kluczowe koncepcje i zasady normy w odniesieniu do istniejących procesów w Państwa organizacji.

+ VAT

2-dniowe szkolenie

Auditor Wewnętrzny AS/EN 9100:2016 >

W ramach szkolenia rozwiną Państwo umiejętności niezbędne do oceny i sporządzania sprawozdań dotyczących zgodności i wdrażania procesów opartych na AS/EN 9100:2016. Dowiedzą się Państwo, w jaki sposób rozpocząć audit, przygotować i przeprowadzić działania auditowe, opracować i rozpowszechnić sprawozdania z auditów oraz zakończyć działania następcze.

+ VAT

2-dniowe szkolenie

Wdrożenie AS/EN 9100:2016 >

Dzięki szkoleniu zdobędą Państwo umiejętności wymagane w przeprowadzaniu podstawowego przeglądu obecnej sytuacji organizacji i we wdrażaniu kluczowych zasad 9100:2016. Stosując etapowe podejście nauczą się państwo sposobu opracowywania planu wdrożenia, stworzenia niezbędnej dokumentacji, monitorowania Państwa AQMS oraz osiągania ciągłej poprawy jakości.

+ VAT

3-dniowe szkolenie

Zaawansowane planowanie jakości wyrobu w branży lotniczej (APQP) i Proces zatwierdzania części produkcyjnych (PPAP) >

Podczas szkolenia zostaną Państwo zapoznani ze standardem AS9145, zawierającym ustrukturyzowane podstawowe zasady służące do planowania i wykonywania działań związanych z cyklem realizacji produktu, które są niezbędne do zapewnienia terminowości dostarczania produktów o wysokiej jakości, przy jednoczesnym zachowaniu docelowych założeń kosztowych. Zaprezentowany zostanie także przegląd narzędzi, procedur i wymagań raportowania określonych w AS9145; wyszczególniając etapy krytyczne Cyklu Planowania Produktu i rolę Planu kontroli.

+ VAT

jednodniowe szkolenie

Analiza Przyczyn i Skutków Wad (FMEA) >

Analiza przyczyn i skutków wad (FMEA) to podejście służące do identyfikacji krok po kroku wszystkich możliwych wad w procesach projektowania, produkcji lub montażu, produktu lub usługi. Skutecznie zastosowana poprawia jakość, niezawodność i bezpieczeństwo procesu. Ze względu na krytyczny dla bezpieczeństwa charakter przemysłu lotniczego jej stosowanie jest obecnie powszechne, a korzyści płynące z tej metodologii są liczne. Szkolenie to może być bardzo pomocne, jeśli biorą Państwo udział w działaniach związanych z rozwojem produktów i procesów, jako członek zespołu lub kierownik projektu. Pomoże Państwu zidentyfikować działania związane z rozwojem FMEA. Zdobędą Państwo również wiedzę niezbędną do identyfikacji skutków i zastosowania punktacji do określenia znaczenia wady, częstości wystąpienia wady oraz poziomu jej wykrywalności, z pomocą przewodnika do FMEA.

+ VAT

jednodniowe szkolenie

Kontrola Pierwszego Wyrobu w branży lotniczej (FAI) - szkolenie >

Kontrola Pierwszego Wyrobu (FAI) jest istotną częścią kontroli jakości w przemyśle lotniczym. Jej celem jest dostarczenie obiektywnych dowodów na to, że wszystkie wymagania projektowe i specyfikacji są właściwie rozumiane, rozliczane, weryfikowane i dokumentowane. Standardem, który reguluje te wymagania jest AS9102, Standard Lotniczy dla Wymagań Kontroli Pierwszego Wyrobu. FAI zapewnia niezawodność i powtarzalność procesu produkcyjnego, a także zapewnia producentowi możliwość produkcji części zgodnie ze wymaganiami klienta. Proces ten zapewnia zrozumienie i dobrą komunikację między kupującym a dostawcą.

+ VAT

jednodniowe szkolenie