ISO 41001

ISO 41001

มาตรฐานในด้านการบริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวก

มาตรฐานในด้านการบริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวก

Red Overlay
ISO 41001 Facility Management
Red Overlay

ISO 41001 และการบริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกคืออะไร

การบริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกเป็นหนึ่งในบริการระดับมืออาชีพและการปฏิบัติงานที่เติบโตเร็วที่สุด โดยจำเป็นต้องมีความเสมอต้นเสมอปลาย นั่นคือสิ่งที่มาตรฐาน ISO 41001 สามารถช่วยองค์กรของท่านได้

มาตรฐาน ISO 41001 เป็นมาตรฐานสากลสำหรับระบบการบริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวก (FM) จัดทำกรอบการทำงานเพื่อพัฒนา ดำเนินการ และบำรุงรักษาการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีประสิทธิภาพในภาคส่วนต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งประโยชน์ที่ได้รับจะรวมถึง:

  • การลดต้นทุน
  • ได้เปรียบในการแข่งขัน
  • เพิ่มมูลค่าให้กับสิ่งอำนวยความสะดวกของท่าน
  • การส่งมอบมาตรฐานที่เสมอต้นเสมอปลายทั่วโลก