ตราพระราชทานแห่ง BSI (Royal Charter)

 

ตราพระราชทานและเทศบัญญัตติแห่ง BSI

BSI เป็น บริษัท เอกชนที่จดทะเบียนจัดตั้งโดย Royal Charter ซึ่งเป็น บริษัทแรกที่ได้รับรางวัล (จาก British Standard Standards Association) ในปี 1929 และได้รับการปรับเปลี่ยนสองสามครั้งในภายหลัง

โดยหลักแล้วตราพระราชทานเป็นเอกสารการยินยอมที่กำหนดวัตถุประสงค์ของ BSI และจำกัดความเงื่อนไขที่กว้างไกลและมีขอบเขตในการดำเนิน รวมถึงฟังก์ชั่นในองค์กรมาตรฐานเช่นเดียวกับศักยภาพในการส่งมอบบริการการฝึกอบรม การทดสอบและการรับรอง อย่างไรก็ตาม เอกสารประกอบการฉบับนี้ ไม่ได้กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบใดๆให้เเก่บริษัทเสียส่วนใหญ่

ตราพระราชทานถูกต่อเติมให้สมบูรณ์โดยเทศบัญญัติ ซึ่งมีรายละเอียดบางแง่มุมของวิธีการที่ BSI จะต้องดำเนินการ พวกเขาครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ เช่น การเป็นสมาชิก ดำเนินการประชุมทั่วไปและองค์ประกอบของความกว้างไกล

ประวัติของตราพระราชทาน

ตราพระราชทานมีประวัติเมื่อย้อนกลับไปถึงศตวรรษที่ 13 ได้รับการยอมรับจากกษัตริย์แห่งอังกฤษตามคำแนะนำของคณะองคมนตรีสหราชอาณาจักร

วัตถุประสงค์ดั้งเดิมของพวกเขาคือการสร้างบริษัทของรัฐหรือเอกชน (รวมถึงเมืองเล็กและใหญ่) เพื่อนิยามเอกสิทธิ์และวัตถุประสงค์ของพวกเขา

วันนี้แม้ว่าพวกเขาจะยังได้รับการยินยอมเป็นบางโอกาสเพื่อไปยังเมืองใหญ่ Charters ใหม่จะสงวนไว้สำหรับองค์กรที่ทำงานเพื่อประโยชน์สาธารณะ องค์กรเหล่านี้รวมถึงสถาบันวิชาชีพและองค์กรการกุศลที่สามารถแสดงให้เห็นถึงความโดดเด่นในอดีต ความเสถียรภาพและความคงทนมั่นคงในสาขาเฉพาะของพวกเขา BBC มีตราพระราชทาน เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยที่ก่อตั้งมายาวนานหลายแห่งในสหราชอาณาจักร