การสร้างความน่าเชื่อถือให้กับโลกที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้น

การสร้างความน่าเชื่อถือให้กับโลกที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้น

Red Overlay
Inspiring trust for a more resilient world
Inspiring trust for a more resilient world
Red Overlay

วัตถุประสงค์ พันธกิจและวิสัยทัศน์ของเรา

BSI เป็นหน่วยงานมาตรฐานแห่งชาติชั้นนำระดับโลกที่จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2444 ซึ่งช่วยลูกค้าของเราในการดำเนินการโดยทางเลือกที่ปลอดภัย มั่นคง และยั่งยืนมากยิ่งขึ้น หน่วยงานนี้ถูกก่อตั้งโดย Royal Charter พวกเราเป็นกลางอย่างแท้จริงและมีเครื่องหมาย Kitemark ซึ่งเป็นเครื่องหมายพื้นฐานของความน่าเชื่อถือ

การผสมผสานระหว่างการให้คำปรึกษา ความรู้ การรับประกัน และข้อบังคับด้านการบริการที่เป็นเอกลักษณ์ของเรานั้นทำให้องค์กรมีความยืดหยุ่นมากขึ้นและยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผลิตภัณฑ์ ระบบ การบริการ รวมทั้งโลกที่พวกเราอาศัยอยู่อีกด้วย

วัตถุประสงค์ของเรา

การสร้างความน่าเชื่อถือให้กับโลกที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้น

พันธกิจของเรา

เพื่อแบ่งปันความรู้ นวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อช่วยให้บุคลากรและองค์กรสร้างความเป็นเลิศนิสัย

วิสัยทัศน์ของเรา

เพื่อเป็นการปรับปรุงบริษัททางธุรกิจที่จะช่วยให้องค์กรเปลี่ยนมาตรฐานของแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดให้กลายเป็นนิสัยแห่งความเป็นเลิศ

ค่านิยมและพฤติกรรม

  • ค่านิยมของเรา

ความซื่อสัตย์ ความเคารพ และความเชี่ยวชาญ

Howard Kerr talks about BSI's values

  • พฤติกรรมของเรา

พฤติกรรม 3 อย่างในการส่งเสริมค่านิยมของบริษัทของเรา พวกเขาช่วยเหลือเราในการรับรองว่าเราจะนำ
ความต้องการของลูกค้าและทำให้สังคมที่กว้างขึ้นของเราก้าวหน้าและเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งที่เราทำ

  • การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

เราทำให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งที่เราทำเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่โดดเด่น

  • ความคล่องแคล่ว

ในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนั้นเป็นสิ่งสำคัญ ไม่ใช่เพียงในแง่ของการปฏิบัติการแต่ในแง่ของการคิดอย่างสร้างสรรค์
และการค้นหาวิธีการใหม่ ๆ และดีกว่าเดิมในการทำสิ่งต่าง ๆ เพื่อที่เราจะได้ดำเนินการให้ดีกว่าสิ่งที่ลูกค้าคาดหวังต่อไป

  • การทำงานร่วมกัน

เพื่อมอบวิธีการแก้ปัญหาแบบบูรณาการต่อลูกค้าของเรา พวกเราได้ทำงานร่วมกันทั่วทั้งองค์กรของเราและกับลูกค้าของเรา