คมนาคมและโลจิสติก

คมนาคมและโลจิสติก

ช่วยให้คุณส่งมอบบริการที่รวดเร็วและเชื่อถือได้และตอบสนองความต้องการผู้มีส่วนได้เสีย

ช่วยให้คุณส่งมอบบริการที่รวดเร็วและเชื่อถือได้และตอบสนองความต้องการผู้มีส่วนได้เสีย

Red Overlay
Red Overlay

คมนาคมและโลจิสติก

ขณะที่การขนส่งและผู้ประกอบการโลจิสติกเป็นสิ่งสำคัญที่คุณส่งมอบบริการที่มีคุณภาพสูงตรงเวลาไม่ว่าสิ่งที่สถานการณ์ เราสามารถช่วยให้คุณใช้ระบบที่เหมาะสมนโยบายขั้นตอนและการควบคุมที่มีประสิทธิภาพในการสร้างความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยเครือข่ายโลจิสติกระหว่างประเทศ และคุณสามารถได้รับชื่อเสียงในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความน่าเชื่อถือ
นอกจากนี้เรายังสามารถช่วยให้คุณลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของคุณการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) ในพื้นที่ต่างๆเป็นโครงสร้างพื้นฐานของการสร้างการออกแบบเครือข่ายการจัดการยานพาหนะและความผูกพันของพนักงาน -ให้คุณประหยัดเงิน


ทำไมต้องเลือก BSI ?

เราเป็นผู้บุกเบิกมาตรฐานมานานกว่า 100 ปีมาแล้วและปัจจุบันเราเป็นผู้นำตลาดของมาตรฐานต่างๆ อาทิ เช่น ISO 9001,ISO14001,ISO22301,ISO2700 และ ISO 22000  เราให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้ากว่า 80,000 ราย ตั้งแต่องค์กรระดับโลกจนถึงธุรกิจขนาดเล็กที่มีมุ่งมั่นใน 172 ประเทศเพื่อให้ได้เปรียบในการแข่งขันของพวกเขา


ในฐานะที่เป็นหนึ่งในไม่กี่องค์กรที่มีความเข้าใจในมาตรฐานตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ เราไม่เพียงแต่ตรวจประเมินองค์กรของท่าน เราจึงสร้างมาตรฐานใหม่ตั้งแต่เริ่มต้นและฝึกทีมทั่วโลกเพื่อใช้งานได้ดีขึ้นและทำงานได้ดีขึ้น ความรู้ของเราสามารถเปลี่ยนองค์กรของคุณได้


BSI คือองค์กรให้การรับรองมาตรฐานสากลแห่งแรกของโลก โดยเริ่มในปี พ.ศ. 2444 ได้มีการก่อตั้งคณะกรรมการมาตรฐานวิศวกรรมแห่งลอนดอน โดยการนำของท่านเซอร์จอห์น วอลฟแบรรี่ ผู้ออกแบบอาคารคู่ซึ่งเป็นเสาหลักของสะพานลอนดอนบริดจ์ จนกระทั้งปี พ.ศ. 2461 ได้กลายมาเป็นสมาคมมาตรฐานวิศวกรรมแห่งอังกฤษ หลังจากนั้น 2 ปี ได้รับพระราชทานตราตั้งแห่งราชวงศ์อังกฤษ (Royal Charter) ต่อมาในปี พ.ศ. 2464 ได้เปลี่ยนมาเป็นสถาบันมาตรฐานอังกฤษและได้เปลี่ยนชื่อเป็น BSI Group เมื่อปี พ.ศ. 2541