ถังอัดความดัน

ถังอัดความดัน

ใช้ความดันจากการปฏิบัติตามข้อกำหนดยุโรปและข้อกำหนดต่างประเทศด้วยผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

ใช้ความดันจากการปฏิบัติตามข้อกำหนดยุโรปและข้อกำหนดต่างประเทศด้วยผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

Red Overlay
Red Overlay

ถังอัดความดัน

เราสามารถช่วยผู้ผลิตภาชนะเก็บแรงดันแลกเปลี่ยนความร้อนเครื่องกำเนิดไอน้ำ, หม้อไอน้ำ, ท่ออุตสาหกรรม, อุปกรณ์ความปลอดภัยและอุปกรณ์ความดันตอบสนองความต้องการด้านความปลอดภัยที่สำคัญและตอบสนองขั้นตอนการประเมินความสอดคล้องเหมาะสมในยุโรปอเมริกาส่วนที่เหลือของโลก นอกจากนี้เรายังดำเนินการรับเครื่องหมาย CE เพื่อตอบสนองความต้องการของคำสั่งของอุปกรณ์แรงดัน