งานเชื่อม

งานเชื่อม

การเชื่อมโลหะช่วยให้คุณตอบสนองความต้องการงานเชื่อมของคุณ

การเชื่อมโลหะช่วยให้คุณตอบสนองความต้องการงานเชื่อมของคุณ

Red Overlay
Red Overlay

งานเชื่อม

เราเผยแพร่มาตรฐานหลักเกณฑ์และข้อกำหนดที่จะช่วยให้ บริษัท ต่างๆ ตอบสนองความต้องการงานเชื่อม สิ่งพิมพ์เหล่านี้ครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชาเชื่อมและพื้นที่รวมทั้งคุณสมบัติและวิธีการเชื่อม, อุปกรณ์เชื่อมเครื่องอุปโภคบริโภคและอื่น ๆ อีกมากมาย นอกจากนี้เรายังให้การเชื่อมและประสานเพื่อรับรอง