AS/EN 9100

AS/EN 9100

มาตรฐานด้านการบริหารงานคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมการบิน

มาตรฐานด้านการบริหารงานคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมการบิน

Red Overlay
Red Overlay
ประโยชน์ของ AS / EN 9100 คืออะไร ?

การรับรองตามมาตรฐาน AS / EN 9100 จะช่วยในการ:

  • ทำให้การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องง่ายขึ้น
  • เพิ่มโอกาสทางการตลาด
  • แสดงให้เห็นถึงการตรวจสอบย้อนกลับตลอดห่วงโซ่อุปทาน
  • เพิ่มประสิทธิภาพในการประหยัดเวลา เงิน และทรัพยากร
  • ทำให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามระบบที่ได้รับการสนับสนุนโดยหน่วยงานกำกับดูแล
  • กระตุ้น สร้างความผูกพัน และการมีส่วนร่วมกับพนักงาน
  • ช่วยคุณในการค้าขาย เนื่องจากมาตรฐานนี้โดยปกติจะเป็นข้อกำหนดของอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ
  • ลดความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์หรือบริการผิดพลาดและความล้มเหลวการเสียชีวิต