วิธีการปฏิบัติให้สอดคล้อง “ข้อกำหนดด้านระบบความปลอดภัยในการส่งสินค้า C-TPAT"

Customs-Trade Partnership Against Terrorism (C-TPAT)