Personal protective equipment

Personal protective equipment

Red Overlay
Personal protective equipment
Red Overlay

ใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องมือและอุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE)

เมื่อความปลอดภัยและคุณภาพสำคัญที่สุด โปรดเชื่อมั่น BSI Kitemark™

พวกเราเข้าใจถึงความซับซ้อนและศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) และความท้าทายนี้ทำให้องค์กรที่กำลังหาช่องว่างในการปรับปรุง การลดต้นทุน และการรักษาคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการผลิตหมวกนิรภัย ถุงมือนิรภัย แว่นตานิรภัย เข็มขัดนิรภัย อุปกรณ์ป้องกันหู รองเท้านิรภัย หรืออุปกรณ์ป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา พวกเรามีความเชี่ยวชาญที่จะช่วยให้คุณปฏิบัติตามข้อกำหนดของการทดสอบและการรับรองของคุณ

ผู้ผลิตของผลิตภัณฑ์เครื่องมือและอุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในโลกบางรายใช้ BSI สำหรับบริการด้านการทดสอบและรับรองขององค์กรตรวจสอบอิสระ ความเชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคของเรานั้นเป็นเลิศ การบริการของเรารวมไปถึงการทดสอบและพิสูจน์โดยตรงด้วยขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การมอบหลักฐานที่คุณต้องการสำหรับเครื่องหมาย CE mark บนผลิตภัณฑ์ของคุณเพื่อให้คุณได้เปรียบในการแข่งขันด้วย BSI Kitemark

BSI ให้บริการในด้านต่อไปนี้: